"Ja, mijn agenda voor Mipim is al goed gevuld", zegt Kris Verhellen. "Het is toch een gelegenheid om in een paar dagen heel veel mensen te zien. Maar dan niet de Belgen, die kan ik eigen land ook zien."
...

"Ja, mijn agenda voor Mipim is al goed gevuld", zegt Kris Verhellen. "Het is toch een gelegenheid om in een paar dagen heel veel mensen te zien. Maar dan niet de Belgen, die kan ik eigen land ook zien." Kris Verhellen ontvangt ons in zijn kantoor in Tour & Taxis, een van de bekendste realisaties (in samenwerking met IRET en RB Management) van Extensa. Nog dit jaar wil Extensa de tweede fase van dit grootschalige herontwikkelingsproject opstarten. Extensa, 100 jaar oud en onderdeel van Ackermans & van Haaren, is in ons land vooral actief op de residentiële markt. Het beschikt over een grondbank van ongeveer 200 hectare voor verkavelingen en realiseert ook gemengde binnenstedelijke ontwikkelingen in onder meer Leuven, Hasselt en Roeselare. Maar het zit in de genen van het bedrijf om ook over de grenzen te kijken. In de jaren zeventig werkte het onder meer mee aan woonprojecten in Parijs en Rome, aan het toeristisch centrum van Barà, bij Barcelona, en aan het befaamde skioord Anzère, in Zwitserland. Vandaag is de blik van het bedrijf vooral oostwaarts gericht en heeft het vestigingen in Roemenië, Slowakije en Turkije. En in Luxemburg ontwikkelt Extensa samen met het Luxemburgse Promobe de nieuwe stadswijk La Cloche d'Or. "Op de Mipim-stand van Luxemburg wordt dat project voorgesteld. Daar moet ik dus ook zijn." KRIS VERHELLEN (EXTENSA). "Iedereen probeert de lethargie van de crisis af te schudden. Er wordt weer naar de toekomst gekeken en een forum als Mipim leent zich daar prima voor. Om ideeën op te doen, om een visie te vormen. Uiteraard wordt niet alles gerealiseerd wat daar te bewonderen valt, maar het kan wel de verbeelding voeden en inspiratie leveren. In die zin vermoed ik ook dat het aantal bezoekers hoger ligt dan de twee jongste jaren. De mensen willen weten wat er te gebeuren staat. Maar het grote geweld van voor de crisis gaan we niet meer te zien krijgen. Er is toch een aantal van die spelers en regio's in de problemen geraakt." VERHELLEN. "Dat denk ik niet. De Belgische vastgoedmarkt is nooit overdreven geleveraged geweest. De meeste bankiers zijn hier zeer voorzichtig geweest. De banken hebben ook baat bij een zachte landing, als er als sprake is van een landing. In het residentiële vastgoed hebben de prijzen goed standgehouden. De uitzondering is het middenluxesegment. Daar was er inderdaad een overwaardering. "Los van de crisis maakt onze economie wel een omschakeling mee die ongetwijfeld ook gevolgen heeft voor de vastgoedmarkt. We werken voornamelijk in kantoren die voor een groot deel de vertaling naar de dienstensector zijn van de negentiende-eeuwse fabriek. Dat is een model dat onder druk komt te staan. De snelle communicatietechnologie maakt andere manieren van werken mogelijk. Dat zie je nu al: thuiswerken, kantoordelen, werken op atypische locaties, enzovoort. Ook de wijzigingen in het bankenlandschap en de strengere richtlijnen zijn ongetwijfeld een uitdaging voor de vastgoedsector. Maar dat speelt in het voordeel van de professionele en transparante vastgoedspelers: zij zullen bij de kredietverlening voorrang krijgen op de andere spelers." VERHELLEN. "Ik kan niet meteen een voorbeeld vinden waar het ons parten heeft gespeeld. De regering van lopende zaken kan dan wel geen nieuw beleid uitstippelen, ze kan wel noodzakelijke maatregelen nemen. Zo is er toch actie ondernomen om de dreigende dubbele belasting bij aankoop van een appartement op plan te vermijden. Onlangs is het koninklijk besluit dat het vastgoedbevaksta-tuut wijzigt in werking getreden. Dat zijn toch belangrijke beslissingen geweest voor de vastgoedsector en ik betwijfel of een volwaardige regering op deze punten veel verschil kon maken. Gezien de toegenomen staatsschuld zal een nieuwe regering hoe dan ook op zoek moeten naar nieuwe inkomsten en ik vrees dat de vastgoedsector dan weleens geviseerd kan worden." VERHELLEN. "In onze stedelijke gemengde projecten krijgt woonzorg meer en meer een plaats, maar in het zuivere zorgvastgoed stappen we niet. We hebben het wel onderzocht. Het probleem is dat je in een gemedicaliseerde sector terechtkomt waarin het vastgoed weliswaar belangrijk is, maar toch ondergeschikt aan het operationele gebeuren. Het is wel zo dat onze aandeelhouder Ackermans & van Haaren met Anima Care actief is in die sector." VERHELLEN. "Ik ben vijf jaar geleden voor de eerste keer naar Istanboel gereisd om de markt te verkennen. We willen actief zijn in het buitenland om de risico's te spreiden. Vastgoed is cyclisch, maar als je cycli kunt combineren, ben je toch minder gevoelig. Waarom dan Turkije? Omdat het land veel economische troeven had en nog altijd heeft. Het heeft een grote jonge bevolking. En belangrijk voor ons: die jongeren willen allemaal een eigen woning. Bovendien heeft Turkije sinds vorig jaar een hypotheeksysteem. Dat geeft natuurlijk een enorme hefboom aan de eigendomverwerving." LAURENZ VERLEDENS"De wijzigingen in het bankenlandschap en de strengere richtlijnen zijn een uitdaging voor de vastgoedsector" Kris Verhellen, Extensa