Er waait een groene wind door Colruyt. Begin volgende maand zal een windmolen energie leveren voor de nieuwe stapelplaats van de Vlaamse supermarktketen in Halle. Als locatie werd voor de industriezone Dassenveld geopteerd om de mogelijke hinder voor de buren tot een minimum te beperken.
...

Er waait een groene wind door Colruyt. Begin volgende maand zal een windmolen energie leveren voor de nieuwe stapelplaats van de Vlaamse supermarktketen in Halle. Als locatie werd voor de industriezone Dassenveld geopteerd om de mogelijke hinder voor de buren tot een minimum te beperken. "De koelingsinstallatie van de nieuwe stapelruimte vergt een enorme energie-input," verduidelijkt Jef Colruyt, gedelegeerd bestuurder van de groep. "Wij kozen voor een windturbine met een vermogen van 1650 kW. Om zo veel mogelijk wind op te vangen, worden de drie met glasvezel versterkte wieken geplaatst op een mast van 70 meter. De gemiddelde windsnelheid bedraagt 6,5 meter per seconde (23 km/u.). De windmolen zal 3,2 miljoen kWh elektriciteit per jaar produceren, integraal voor onze nieuwe stapelplaats bestemd. Dat is voldoende om duizend gezinnen een jaar van stroom te voorzien." Met deze installatie vangt Colruyt twee vliegen in één klap. Het overstappen op duurzame energie is een pluim bij op de hoed van zijn Green Line-milieuprogramma. Dit charter staat voor een doorgedreven afvalpreventie- en recyclagepolitiek, die op alle niveaus van de bedrijfsvoering wordt toegepast. Daarnaast is het gebruik van duurzame energie voor dit project economisch rendabel. In samenwerking met leverancier Endless Energy berekende Colruyt dat de installatie van een windmolen veruit de voordeligste oplossing was voor het energieprobleem van de stapelruimte. "Dank zij de groene frank bedraagt het terugbetaaltarief zo'n 3,2 frank per kWh. Bij een productie van 3.200.000 kWh levert dit jaarlijks ongeveer 10 miljoen frank op. De terugbetaaltermijn beperkt zich bij een investering van 60 miljoen frank tot zes à zeven jaar. De besparing voor het milieu is niet minder aanzienlijk. In vergelijking met een installatie op aardgas, vermindert de windmolen op jaarbasis de emissies met 1749 ton koolstofdioxide, 9,51 ton zwaveldioxide, 4,21 ton stikstofoxide en 1,88 ton vaste stofdeeltjes," aldus Jef Colruyt. Dankzij deze installatie neemt de capaciteit van windenergie in België meteen met 27% toe. Dit zegt meer over de afwezigheid van windenergie in België dan over de molen van Colruyt zelf. Behalve het in 1987 opgerichte windpark in Zeebrugge (goed voor een vermogen van 5,2 MW) en de nieuwe molen van Interelectra in Hasselt (0,4 MW), wapperen er weinig wiekjes in het Vlaamse landschap. Colruyt durft als eerste een lans breken voor industrieel gebruik van windenergie.