Het aandeel van de uitzendgroep USG People vertelde jaren hetzelfde: de hr-dienstverlener torst een zware schuldenlast en moet die dringend afbouwen. Die schuldenlast was het gevolg van een actieve overnamepolitiek in heel Europa. In België nam USG People onder andere in 2005 Solvus over, de groep boven de merknaam Creyf's.
...

Het aandeel van de uitzendgroep USG People vertelde jaren hetzelfde: de hr-dienstverlener torst een zware schuldenlast en moet die dringend afbouwen. Die schuldenlast was het gevolg van een actieve overnamepolitiek in heel Europa. In België nam USG People onder andere in 2005 Solvus over, de groep boven de merknaam Creyf's. USG People heeft goed werk geleverd. De nettoschuld bedroeg in 2008 nog 551 miljoen en was tegen 2010 afgenomen tot 247,7 miljoen. In 2011 heeft de uitzendgroep met hoofdzetel in Almere de nettoschuld gereduceerd tot 203,8 miljoen euro. "Het gevolg van jaren kostenbesparingen en een zeer hoge cashconversie", zegt financieel directeur Leen Geirnaerdt. "Tussen 2008 en 2012 sloten we 415 kantoren, zochten we grensoverschrijdende synergie, stroomlijnden we de merkenportefeuille en kozen we voor een vlakkere managementstructuur." De afbouw van de schuldenlast is maar één aspect van de financiële gezondheid van het bedrijf. Even belangrijk is de leverage ratio. Dat is de nettoschuldpositie gedeeld door de ebitda (inkomsten voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen). Die kwam in 2009 uit op meer dan 2,0 terwijl het de bedoeling was om onder die grens te blijven. "USG People had in 2008 de Duitse uitzendgroep Allgeier overgenomen, dat was net voor de financiële crisis. Daar kwamen nog eens 30 miljoen euro herstructureringskosten bij. We hebben daarna onze schuldpositie wel afgebouwd, maar de ratio bleef hoog omdat ons operationeel resultaat zwak bleef", zegt Geirnaerdt. "Hr-bedrijven werden als eerste ge-raakt door de zware recessie. Nu zitten we met een ratio van 1,7 weer onder de intern beoogde grens van 2. In samenhang met een nieuwe bankfaciliteit van 700 miljoen euro die we in de zomer van 2011 hebben afgesloten, is onze finan-ciële positie daarmee helemaal op orde. Het is nu de bedoeling om onze cash-positie voort te verbeteren." USG People hoopt dat de rekruteringsmarkt na de eerste twee kwartalen van 2012 weer aantrekt en hoopt meer geld te halen uit de hoogrenderende activiteiten. Op basis van de resultaten van 2011 is de top van het bedrijf positief gestemd. De omzet steeg vorig jaar met 5 procent tot 3,24 miljard euro. De ebita of operationele winst steeg met 3 procent tot 96 miljoen euro. USG People moest wel een nettoverlies van 40 miljoen euro incasseren door eenmalige kosten en de brutomarge daalde van 21,9 naar 21 procent. Opvallend is dat België - de tweede markt na thuismarkt Nederland (zie kader Een Europese hr-groep) - in 2011 de grootste winstmarge (ebita-marge 7,1 %) van de groep realiseerde. In België staat de groep zeer sterk. Met een marktaandeel van 20 procent is het de tweede grootste speler na Randstad. Bij het grote publiek doet de naam USG People niet direct een belletje rinkelen. Niet verwonderlijk aangezien de groep bewust kiest voor een multimerkenstrategie. Alle poten van de groep werken met een eigen merknaam en logo, terwijl de meeste grote uitzendbedrijven voor één 'brand' kiezen. Zoals de meeste uitzendbedrijven werkt USG People met drie divisies. Ten eerste is er general staffing, wat staat voor algemene uitzendarbeid. Dit is de conjunctuurgevoelige volumemarkt met het merk Start People, waarbij grote groepen uitzendkrachten geplaatst worden bij multinationals. Dat segment was vorig jaar goed voor 68 procent van de omzet. Specialised staffing (23 % van de omzet, merken als Unique, Secretary Plus en Technicum) richt zich op de iets hogere profielen, vooral bedienden en op de kmo-markt. En dan is het hoogrenderende topsegment professionals (9 %) waarbij USG People op zoek gaat naar ingenieurs (USG Innotiv), juristen (USG Legal Forces), hr-managers (USG HR Services) en hooggeschoold medisch personeel. "In de poot general staffing zetten we in op organische groei", legt Geirnaerdt uit. "In de andere marktsegmenten zoeken we ook naar interessante overnames. Er zijn nog altijd veel kleine spelers in nichemarkten voor werving en selectie." Vorige week namen we Control Finance over, een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in de flexibele inzet van hooggekwalificeerde professionals in de vakgebieden accounting, financieel management en controlling. "Deze overname is in lijn met onze strategie om het aanbod binnen USG Professionals substantieel uit te breiden", zegt operationeel directeur Hubert Vanhoe. Tegelijk wil USG People de merken voor de hogere profielen beter in de markt zetten. België geldt als schoolvoorbeeld, want weinig landen kennen zo'n goede mix van de drie divisies. Het professionalsegment is in België goed voor 8,6 procent van de totale omzet. In Frankrijk is dat amper 2 procent. Voor een aantal van die nichemarkten is de uitzendgroep in België ook marktleider. Het beste voorbeeld is de tak legal forces waarbij juristen ter beschikking worden gesteld van bedrijven voor tijdelijke opdrachten. De omzet van die in 2004 gelanceerde poot steeg van 0,8 miljoen euro naar 7 miljoen euro in 2011. "Ook in andere markten willen we met die merken uitpakken", zegt Geirnaerdt. "In Frankrijk is de brutomarge zeer laag en dat komt omdat we daar vooral klassieke uitzendkrachten plaatsen, wat hoge volumes betekent maar lage marges. We willen meer investeren in hr-diensten met hogere toegevoegde waarde. De schaarste voor zo'n profielen is groot en als de vraag toeneemt, stijgt de prijs om iemand te plaatsen." Alle grote uitzendgroepen richten zich al een tijdje op die hoogrenderende niches. De vraag naar zulke profielen neemt de komende jaren alleen maar toe, zo leert Europees onderzoek. 27,7 procent van de Europese werknemers is hooggekwalificeerd, dat aandeel stijgt tegen 2020 naar 31,1 procent. De professionalspoot heeft een hoge toegevoegde waarde en haalt een ebita-marge (het operationeel resultaat gedeeld door de netto-omzet) van meer dan 10 procent. Als het gewicht van die activiteiten blijft toenemen dan hoopt USG People tegen 2014 een gemiddelde ebita-marge te halen van 6 procent. Vorig jaar lag die marge op 3 procent. Daarnaast moeten besparingen helpen om die doelstelling te halen. "We hebben de kosten in België geflexibiliseerd door onder meer de administratieve taken uit de front office te halen en te centraliseren. Ook hier is België een voorbeeld voor de rest van de groep", zegt Geirnaerdt. "We kiezen ook meer en meer voor kantoren waarbij we in de bedrijven zelf aanwezig zijn om direct allerlei problemen op te lossen. In het verleden hebben we globaal meer dan 400 kantoren gesloten en we kunnen het nog met minder doen. Dat betekent niet dat het aantal eigen medewerkers af-neemt. Er bieden zich gewoon meer kandidaten aan via internet. In Nederland is dat 80 procent, In België 40 tot 50 procent. Dat percentage kan dus nog stijgen." ALAIN MOUTON"De schaarste voor hoogopgeleide profielen is groot en als de vraag toeneemt, stijgt de prijs om iemand te plaatsen" Leen Geirnaerdt, USG