Eind januari overleed de architect Charles Vandenhove. De Luikenaar werd bekend door zijn ontwerp van de campus Sart-Tilman voor de Luikse universiteit. In zijn grootschalige projecten integreerde hij werk van bevriende kunstenaars, zoals Daniel Buren, Léon Wuidar, Giul...

Eind januari overleed de architect Charles Vandenhove. De Luikenaar werd bekend door zijn ontwerp van de campus Sart-Tilman voor de Luikse universiteit. In zijn grootschalige projecten integreerde hij werk van bevriende kunstenaars, zoals Daniel Buren, Léon Wuidar, Giulio Paulini en Sol LeWitt. Zelf was Vandenhove een groot verzamelaar. Zijn collectie schonk hij aan de Universiteit Gent. De architect stelde ook middelen ter beschikking om een gebouw op te trekken als studiecentrum. Dat ontwerp is gerealiseerd en staat in de schaduw van de Boekentoren van Henry van de Velde. Precies een jaar geleden startte een expoprogramma in het Vandenhove-paviljoen. Vanaf 1 maart loopt er een show over Léon Wuidar en Amédée Cortier. De expo is georganiseerd door de studenten van professor Bart Verschaffel en opgebouwd uit de collectie van Vandenhove, aangevuld met bruiklenen van het S.M.A.K., particuliere verzamelingen en de galerie Rodolphe Janssen. Die Brusselse galerie is de belangrijkste motor achter de hernieuwde aandacht voor de abstracte werken van Léon Wuidar. Dat zijn schilderijen via die weg onlangs nog in de Londense topgalerie White Cube met succes zijn getoond, had de bejaarde kunstenaar wellicht zelfs in zijn stoutste dromen nooit verwacht.