BBL-Singapore wordt de spil van de grootste Belgische bank in Zuidoost-Azië. Uitbreiding in Hongkong en een nieuwe offshore zetel in Maleisië versterken die positie.
...

BBL-Singapore wordt de spil van de grootste Belgische bank in Zuidoost-Azië. Uitbreiding in Hongkong en een nieuwe offshore zetel in Maleisië versterken die positie.Singapore.Terwijl Hongkong zich meer op het moederland China richt, treedt Singapore bewuster naar buiten als draaischijf van de Zuidoostaziatische groeiregio. Steeds meer buren (niet alleen Hongkongers) spelen op veilig en verkiezen het politiek-ekonomisch stabiele klimaat van de stadsstaat. Tegelijkertijd worden de lokale banken aktiever in de buurlanden nu Singapore (met een inkomen per capita dat het Verenigd Koninkrijk, maar ook België sinds 1995, voorbijsteekt) een voldragen ekonomie is geworden dus onderhevig aan groeivertraging en uiteraard beperkt door zijn drie miljoen inwoners. Singapore-bankiers volgen in versneld tempo de buitenlandse expansie van hun ondernemers. De konkurrentie wordt scherp, maar niet-Singaporese banken hebben een voetje voor vermits Singapore voor de meeste nog steeds een offshore financieel centrum is : zo kan bijvoorbeeld " BBL-Singapore" misleidend klinken omdat de aktiviteiten die de Bank Brussel Lambert er ontplooit voor 95 % op alles behalve Singapore betrekking hebben. Singaporese banken mogen dan meer gaan diversifiëren, zowel geografisch vooral naar de opkomende markten van Vietnam, Cambodja en Myanmar als qua produktaanbod, de koek wordt ook groter. "De kuststeden rond de Zuidchinese Zee bruisen van aktiviteit. Begin jaren '80 overtroffen de import- en exportstromen met Europa en de VS ruimschoots de intraregionale handel. "Thans zijn de handelsstromen binnen de regio meer dan tweemaal zo groot als die met Amerika die op hun beurt groter zijn dan die met Europa," weet Joseph Kestemont, regional general manager voor Bank Brussel Lambert in Zuidoost-Azië. "Men beseft in Europa niet dat deze dynamiek een dusdanig momentum heeft bereikt dat het een op zichzelf draaiend gebeuren is geworden." De ononderbroken reële ekonomische groei schommelt sinds 1965 gemiddeld rond 8 %. Overal neemt de binnenlandse konsumptie toe. "Het interessante aan deze markten is dat je moet nadenken over wat je zeker niet wil doen," lacht Kestemont, "je moet specializeren in domeinen waarin een bank van onze grootte-orde suksesvol kan zijn." LICHTE CAVALERIE.BBL-Singapore werd opgestart in 1978 als een vertegenwoordigingskantoor ; in 1983 werd het een volwaardige zetel, met arbitrage als allereerste aktiviteit. De klok rond wordt er doorgewerkt met BBL in Brussel, Londen, Genève, New York en Sydney (hetzelfde gebeurt vanuit BBL-Hongkong). Bovenop de arbitrage kwamen de traditionele commerciële diensten, leningen aan bedrijven in Indonesië, Thailand, Zuid-Korea en financiering van ondernemingen uit deze landen in Singapore. Ook de "blinde vlek" Maleisië, het natuurlijke hinterland, is eindelijk ingevuld : BBL heeft nu groen licht om in Labuan, vóór de Maleisische kust van Borneo, een volwaardige zetel te openen. Dat effent de weg voor bedrijfsfinancieringen in Maleisië, een markt die sinds de jaren '70 is afgeschermd voor buitenlandse banken, maar mettertijd onder druk van de Wereldhandelsorganizatie WTO zal moeten opengaan. Kestemont bestempelt BBL-Singapore (met 110 werknemers) als de hub (de spil) in Azië (zie kaart). "Daarrond plaatsen we onze lichte cavalerie, een cluster van operationele aktiviteiten in de regio. Maar het centrale knooppunt, onder meer op het vlak van de informatizering, ligt hier." BBL-Hongkong werd, na meer dan 10 jaar als vertegenwoordigingskantoor, in oktober jl. opgekrikt tot een volwaardige zetel. "Geen duplikaat van Singapore. Hongkong blijft belangrijk op zichzelf maar ook als antenne voor handels-, bedrijfs- en projektfinanciering in China en Taiwan. Het aantal personeelsleden ging van 5 naar 27," vertelt Kestemont. Het Aziatische netwerk omvat verder vertegenwoordigingskantoren in Jakarta, Beijing, Bangkok, Seoul en een filiaal in Sydney (in Tokio werden de aktiviteiten teruggeschroefd ; Generale Bank deed dat ook ; Kredietbank sloot er zelfs de deuren). BBL-Singapore richt zich in eerste instantie naar bedrijven, al staat men ook open voor private banking. Een niet onaardige niche vond BBL door zich in bankkonsortia op te werpen als lead manager van gesyndikeerde leningen voor projekten tussen 20 tot 200 miljoen VS-dollar. "Het aangename is dat expertise primeert. Pretentie of chauvinisme van de grotere banken is hier onbestaand." Buiten de Belgische bedrijven die aktief zijn in de regio, zijn de zogenoemde Lords of the Rim naar de titel van Sterling Seagraves nieuwste boek over "the invisible empire of the overseas Chinese"( Bantam Press, London) graag geziene klanten (zie kader). "De overzeese Chinezen hebben zowat overal een vinger in de pap en durven risico's nemen. Je mag hen bovendien vertrouwen. Er heerst in dit deel van de wereld ook nog een kultuur van : laat de bomen groeien en iedereen mag van de vruchten plukken," getuigt Kestemont. Singaporese banken staan bekend om hun kostefficiënte aanpak : één dollar winst kost hen gemiddeld 30 tot 40 cent, terwijl de meeste banken elders rond 50 tot 70 cent uitgeven. Datzelfde plaatje gaat ook op voor wat zijn instelling betreft, bevestigt Joseph Kestemont.ERIK BRUYLANDJOSEPH KESTEMONT (BBL-ZUIDOOST-AZIE) Je hebt hier als bankier de luxe om niches te kiezen.