"De eurozone zal overleven, maar met minder landen. Ook al was het de voorbije maanden relatief rustig op het eurofront, ik heb geen enkele aanwijzing dat ik van mening zou moeten veranderen."
...

"De eurozone zal overleven, maar met minder landen. Ook al was het de voorbije maanden relatief rustig op het eurofront, ik heb geen enkele aanwijzing dat ik van mening zou moeten veranderen." Hans-Werner Sinn, hoofd van het gerenommeerde Duitse Ifo-instituut en als gastspreker voor het Vlaamse ondernemersplatform Pro Flandia op doorreis in Brussel, klinkt zelfverzekerd. Sinn hekelt al jaren de manier waarop de overheden en de Europese Centrale Bank (ECB) de eurocrisis proberen aan te pakken. Volgens hem gaat het in essentie over het totaal gebrek aan concurrentiekracht van Zuid-Europese landen en liep het al fout toen de euro het levenslicht zag. "Landen die jarenlang tegen een rente van meer dan tien procent moesten lenen, raakten plots enorm goedkoop aan krediet. Dat heeft een zeepbel veroorzaakt. De prijzen van lonen en goederen zijn in de Zuid-Europese landen enorm sterk gestegen en liggen boven het langetermijnevenwicht. Het verschil in prijs- en kostenniveau is het belangrijkste probleem waarmee de eurozone nu geconfronteerd wordt. Voor die landen zie ik maar één optie: hun concurrentiekracht herstellen door uit de eurozone te treden." HANS-WERNER SINN. "Ik pleit voor een tijdelijke exit van een aantal probleemlanden. De enige reden waarom ze in de muntunie blijven, is dat ze toegang hebben tot de geldpers. Maar dat creëert geen jobs. Die landen hebben nood aan een beter concurrentievermogen. Hoe kan een land overleven met een jongerenwerkloosheid in de buurt van 60 procent zoals in Griekenland en Spanje het geval is? Ik zeg nog niet dat Spanje de eurozone nu moet verlaten, maar voor Griekenland en Portugal zie ik geen andere oplossing." SINN. "Hun nieuwe munt zal fors gedevalueerd zijn. Waarom niet met 50 procent? Dan wordt Griekenland zelfs goedkoper dan Turkije. De Grieken zullen hun eigen producten kopen, in plaats van Franse of Nederlandse tomaten. Weet u dat Griekenland een netto-importeur is van landbouwproducten uit de rest van de eurozone? Dat is absurd. "Natuurlijk moeten die landen door een moeilijke periode. Sommige economen zeggen dat ze in een depressie zullen terechtkomen die jaren aansleept, misschien zelfs een decennium. Wel, in die slecht draaiende economie blijven prijzen en lonen laag. Duitsland heeft een tiental jaar geleden eigenlijk een interne devaluatie van 20 procent doorgevoerd door de lonen te matigen. Het Ifo heeft onderzoek gedaan naar tientallen devaluaties. Normaal gezien volgt een economisch herstel na een paar jaar." SINN. "U bent veel te optimistisch. Het proces van interne devaluatie is inderdaad begonnen. Maar ik kijk naar de statistieken en zie het Spaanse prijsniveau nog zeker niet voldoende dalen. Sommige economen zeggen dat de handelsbalans van de crisislanden verbetert, maar dat is vooral het gevolg van een dalende import door de recessie. De export is sinds 2009-2010 in een aantal Zuid-Europese landen weliswaar opnieuw gestegen, maar bevindt zich nog altijd onder het niveau van voor de crisis. De concurrentiepositie van Zuid-Europa blijft nog jaren problematisch. "De Spaanse loonmatiging is natuurlijk een goed teken. Uiteindelijk moet het land veel goedkoper worden, maar dat neemt tijd in beslag. De prijsdaling moet eerst gebeuren via niet-verhandelbare goederen, dan sijpelt die daling door naar de exportgoederen om zo een competitief voordeel te creëren. Dat is een werk van lange adem. Vraag is of de bevolking zo'n aanpak blijft aanvaarden als de werkloosheid blijft stijgen." SINN. "Ik betwijfel of dat de euro zal redden. Ik vind het problematisch dat de topman van de ECB, toch geen democratisch verkozen orgaan, zulke uitspraken doet. Beslissen om de euro al of niet te redden komt de parlementen toe, want enkel zij mogen beslissen over wat er met het belastinggeld gebeurt, of het gebruikt mag worden om landen te redden. Ik noem de uitspraak van Draghi een overstretch van de onafhankelijkheid van de centrale bank. Eigenlijk wordt een verzekering in het leven geroepen op kosten van de Noord-Europese landen." SINN. "Het is zeer eenvoudig: als een land die besparingen niet doorvoert, is een exit onvermijdelijk." SINN. "Door meer te consumeren kunnen die evenwichten worden hersteld. Of door ervoor te zorgen dat het Duitse spaaroverschot niet naar het buitenland vertrekt, maar in Duitsland zelf wordt geïnvesteerd. De export van spaartegoeden naar Zuid-Europa is geen goede zaak. Als je de onevenwichten wil aanpakken, dan betekent dit dat er een einde moet komen aan al die reddingsoperaties. Maar onze politici willen alles. Ze willen dat het kapitaal naar Zuid-Europa vloeit, maar tegelijk in Duitsland blijft." SINN. "De SPD was een van de architecten van het huidige beleid en ze gaan er nog altijd mee akkoord. Dat is het nieuwe Duitse mirakel: links voert de rechtse hervormingen door. Duitsland heeft tien jaar geleden een keuze gemaakt: jobcreatie. Dat heeft resultaat opgeleverd. Er zijn nog 3 miljoen werklozen in mijn land en ik vind dat het er nog te veel zijn. Op een of andere manier is men in Europa stijgende werkloosheid normaal gaan vinden. Wel merk ik dat mijn thuisland het beleid van de voorbije tien jaar zal bijsturen. De roep om een wettelijk minimumloon in Duitsland klinkt steeds luider. Zeker vanuit SPD-hoek." SINN. "Wij Duitsers weten wat een transferunie is. Ik geef een voorbeeld uit mijn eigen deelstaat Beieren: daar moet worden betaald voor kinderopvang en tegelijk vertrekken er transfers vanuit Beieren naar andere Länder zoals Berlijn. De hoofdstad is een ontvanger van transfers, maar daar is kinderopvang gratis. Tot nog toe is de SPD in tegenstelling tot de CDU van Merkel altijd een grote voorstander geweest van een bail-out van een noodlijdend land. Maar de sociaaldemocraten zijn er daarentegen totaal niet voor te vinden dat financiële instellingen gered worden op kosten van de Europese belastingbetaler. Op dat vlak staat iedereen in Duitsland op dezelfde lijn." SINN. "De Zuid-Europese kritiek op Angela Merkel maakt haar in eigen land zeer populair. Ik denk dat ze de verkiezingen wint. En of ze nu een coalitie vormt met de SPD of met de groenen, Merkel zal haar stempel blijven drukken op het Duitse standpunt." SINN. "Ik ga niet akkoord. Vandaag is nationalist een scheldwoord voor wie niet snel genoeg zijn portefeuille opentrekt."ALAIN MOUTON"Onze politici willen dat het kapitaal naar Zuid-Europa vloeit, maar tegelijk in Duitsland blijft"