Kunnen ze het nog bij GIMV? Voor het derde jaar op rij moet de investeringsmaatschappij povere resultaten opbiechten. Over het boekjaar 2013-2014 (dat eindigde op 31 maart 2014) boekte GIMV een nettowinst van 15 miljoen EUR, wat overeenkomt met een schamel rendement van 1,5 % op het eigen vermogen. De nettowinst van 0,61 EUR per aandeel volstaat ook bijlange niet om het dividend van 2,45 EUR per aandeel te dekken. Dat is nu voor het derde jaar op rij hoger dan de winst, wat op langere termijn onhoudbaar is. Het dividendrendement van ruim 6 % teert dus op de winsten van het verleden. Toch houdt GIMV vast aan dat dividend, in afwachting van betere tijden en ...

Kunnen ze het nog bij GIMV? Voor het derde jaar op rij moet de investeringsmaatschappij povere resultaten opbiechten. Over het boekjaar 2013-2014 (dat eindigde op 31 maart 2014) boekte GIMV een nettowinst van 15 miljoen EUR, wat overeenkomt met een schamel rendement van 1,5 % op het eigen vermogen. De nettowinst van 0,61 EUR per aandeel volstaat ook bijlange niet om het dividend van 2,45 EUR per aandeel te dekken. Dat is nu voor het derde jaar op rij hoger dan de winst, wat op langere termijn onhoudbaar is. Het dividendrendement van ruim 6 % teert dus op de winsten van het verleden. Toch houdt GIMV vast aan dat dividend, in afwachting van betere tijden en als teken van vertrouwen in de toekomst. Om de impact van de dividenduitkering op de cashpositie te beperken, geeft GIMV aan zijn aandeelhouders opnieuw de optie het dividend te betalen in nieuwe aandelen. Als investeringsmaatschappij danst de winst vooral op het ritme van de marktwaarde van de portefeuille en op de gerealiseerde meer- of minwaarden. Voor de gerealiseerde meerwaarde bleef de teller staan op een magere 7,9 miljoen EUR, onder meer doordat GIMV een verlies van 18,5 miljoen EUR op Electrawinds doorslikte. Ook de stijging van de marktwaarde van de portefeuille bleef steken op 3,3 miljoen EUR. Boosdoeners zijn onder meer de zwakke koersontwikkeling bij Barco en het waardeverlies bij het Gimv-Halderfonds. Ook de mindere prestaties bij een aantal niet-genoteerde bedrijven vraten aan de marktwaarde. Gelukkig kon Gimv een stijgende waardering toepassen op niet-genoteerde participaties, wat op papier 35 miljoen EUR opleverde. Toch blijft de gemiddelde waardering van een groot deel van de portefeuille conservatief. De ondernemingswaarde bedraagt gemiddeld 5,9 keer de bedrijfskasstroom (ebitda). Op de beurs moet je dezer dagen flink turven om nog zo'n lage waarderingen te vinden. GIMV-voorzitter Urbain Vandeurzen heeft het over waarderingen die al "substantieel" zijn. In anticipatie op betere tijden heeft GIMV intussen het gros van de beschikbare middelen aan het werk gezet. Vorig boekjaar werd voor 265 miljoen EUR geïnvesteerd (195 miljoen EUR op de eigen balans, en 70 miljoen EUR via co-investeringsfondsen), terwijl voor 95 miljoen werd gedesinvesteerd. De kaspositie daalde daardoor snel, maar begin deze week maakte GIMV ongeveer 70 miljoen EUR vrij door het belang van 9,6 % in Barco, wellicht met een korting, te verkopen aan weefmachinebouwer Van de Wiele. De desinvesteringen tot de verkoop van Barco gingen de deur uit met een korting van 6 % op de aanschaffingswaarde, wat haaks staat op de bestaansreden van GIMV om waarde te creëren bij zijn participaties. Een verder opklarend economisch klimaat en de terugkerende risico-appetijt bij investeerders moet GIMV toelaten de volgende jaren lucratievere exits te realiseren. Maar dat is allesbehalve een beklonken zaak. Daarnaast wil GIMV het belang in fondsen voor derden afbouwen, omdat de return daarop fondsen te laag ligt. Bij een beurskoers van bijna 38 EUR en een netto-actiefwaarde van ongeveer 40 EUR per aandeel noteert Gimv tegen een gemiddelde historische discount. GIMV slaagt er al enkele jaren niet meer in om waarde te creëren voor zijn aandeelhouders. Om het dividend op termijn te waarborgen, is beterschap nodig.Advies: houden Risico: laag Rating: 2A