Voor veel westerse ondernemers is China de ultieme businessdroom, maar tegelijk zijn ze vaak bang om die markt daadwerkelijk te betreden. Maar de verleiding blijft groot nu China zich ontpopt tot een gigantische consumentenmarkt met een opkomende middenklasse.
...

Voor veel westerse ondernemers is China de ultieme businessdroom, maar tegelijk zijn ze vaak bang om die markt daadwerkelijk te betreden. Maar de verleiding blijft groot nu China zich ontpopt tot een gigantische consumentenmarkt met een opkomende middenklasse. China heeft ook een almaar grotere invloed op ons dagelijkse leven. Onze kleding, computer, smartphone, huishoudtoestellen en zoveel andere dingen worden uitsluitend nog in China geproduceerd, straks ook onze elektrische auto en onze voeding. Wil de Vlaamse economie in de wereld een rol van betekenis blijven spelen, dan kan ze zich beter toeleggen op een intensieve samenwerking met China, is in bedrijfskringen te horen. De vraag voor Vlaamse investeerders blijft: hoe en waar begin je eraan? Zoals met alles is het vaak een kwestie van goed voorbereid zijn en zich laten bijstaan door experts die het terrein en de gewoonten kennen. Auteur en zakenman Frans Vandenbosch is zo iemand. Hij woonde en werkte jarenlang in het land dat hij bovendien volledig afreisde. Tijdens zijn professionele activiteiten hielp hij als consultant bedrijven uit de auto-, de elektronica-, de medische en de kunststofverwerkende sector. Hij was ook gastdocent aan de Qingdao-universiteit, technology director bij een ontwerpbureau voor Chinese auto's en keynotespreker op seminaries voor Chinese zakenlui. Genoeg achtergrond dus voor het schrijven van een handig en pragmatisch boekje over China. Een bedrijf opstarten in China is niet eenvoudig, stelt Vandenbosch. De meest voorkomende oorzaken van een mislukte opstart zijn een gebrek aan culturele flexibiliteit of aanpassingsvermogen en overmoed. Het is niet omdat het in pakweg India of Mexico lukt, dat het daarom ook in China van een leien dakje loopt. Meer nog dan elders in de wereld is hulp van experts een conditio sine qua non voor succes. Vandenbosch: "Je kan maar beter in zee gaan met mensen die er gewoond en gewerkt hebben." Vanuit zijn ervaring wijdt de auteur uit over do's-and-don'ts. Nu de brexit eraankomt, moet ook de vraag gesteld worden welke impact dat zal hebben op de handelsrelaties tussen de Europese Unie en China en het bilaterale investeringsverkeer tussen de twee economische machtsblokken. Wie denkt dat de EU hier als grote winnaar uitkomt, kan maar beter zijn mening herzien, aldus Vandenbosch. Het is te opvallend om naast het fenomeen te kijken: China en het Verenigd Koninkrijk vallen rond deze tijd in elkaars armen. Alsof het Britse eiland voor de Chinezen zoveel belangrijker is dan de hele Europese Unie samen. Nog nooit zijn zoveel Britse bedrijven, in recordtempo bovendien, overgegaan in Chinese handen als nu. Europese bedrijven doen er dus goed aan alerter dan ooit te zijn als het om China gaat. "Of heeft Vlaanderen het licht in het oosten nog niet opgemerkt?" vraagt Vandenbosch zich af. "Ik ben er rotsvast van overtuigd dat binnen tien jaar het Verenigde Koninkrijk (tegen dan allicht zonder Schotland) er economisch veel sterker zal voorstaan dan de beste landen uit de Europese Unie. Tenzij we de banden met China zelf versterken." Frans Vandenbosch, Zakelijk China, scherp in beeld gebracht, Inni Publishers, 2017, 173 blz., 25 euro. Karel Cambien