Doordat er minder inkomsten zijn en meer uitgaven, bestaat de kans dat het Sociaal Stookoliefonds deze winter afsluit met een deficit. Algemeen directeur Walter Kuylen vindt het nog te vroeg om daarover uitspraken te doen. Wel wil hij de toestand bespreken op de raad van bestuur van het fonds.
...

Doordat er minder inkomsten zijn en meer uitgaven, bestaat de kans dat het Sociaal Stookoliefonds deze winter afsluit met een deficit. Algemeen directeur Walter Kuylen vindt het nog te vroeg om daarover uitspraken te doen. Wel wil hij de toestand bespreken op de raad van bestuur van het fonds. Het fonds, dat drie jaar geleden werd opgericht met een prefinanciering van de petroleumsector, krijgt zijn inkomsten uit een solidariteitsbijdrage van 1,6 euro per 1000 liter. Door de zachte winter ligt het verbruik lager, en door de hoge olieprijzen stellen sommige consumenten een nieuwe aankoop zo lang mogelijk uit. Door de grote media-aandacht van de laatste weken - als enige nieuwe uitgave van de regering-Verhofstadt III - heeft het fonds intussen 50.000 aanvragen goedgekeurd, en verwacht Kuylen een recordaantal dossiers te kunnen goedkeuren. De 30 miljoen euro extra middelen die de regering Verhofstadt III in het fonds wil stoppen, zullen aan een eventueel deficit niets verhelpen, omdat die ook gepaard gaan met nieuwe maatregelen en dus extra uitgaven. Tegelijkertijd kondigde Verhofstadt ook aan dat er een evaluatie zal worden gemaakt van het huidige systeem. Vooral de OCMW's dringen daarop aan. Zij wijzen erop dat het fonds nooit de doelstellingen haalde: de vorige regering mikte op 200.000 aanvragen, maar in het stookseizoen 2005-2006 bleef de teller steken op 99.800, en vorige winter op 87.000. Volgens woordvoerster Nathalie Debast zijn de OCMW's er niet van overtuigd dat degenen die de toelage krijgen, die ook werkelijk nodig hebben, en omgekeerd: dat sommige mensen met hoge ziekte- of huisvestingskosten uit de boot vallen. Kuylen wijst dan weer op het gegeven dat een aantal mensen via het Fonds de weg naar het OCMW vinden. De OCMW's vinden vooral dat het fonds te bureaucratisch werkt, en daardoor moeilijk te integreren valt in een coherente aanpak van de armoedebestrijding. Daarom pleiten ze voor een samensmelting van het Stookoliefonds met de Energiefondsen voor Gas en Elektriciteit. Bij die fondsen geven de OCMW's ondersteuning voor personeel en is meer ruimte voor maatwerk. Nathalie Debast: "Wij willen meer zijn dan de Bancontact van de samenleving, waar je gewoon geld gaat tanken wanneer je het nodig hebt." Uit protest tegen de huidige werkwijze laten de OCMW's de drie zetels die ze hebben in de raad van bestuur van het Sociaal Stookoliefonds, sinds begin oktober onbezet. Met die zienswijze is de verwarmingssector het niet eens. Algemeen directeur Johan Mattart van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco) blijft voorstander van een autonoom fonds. "Wij zijn bereid over bijsturingen te spreken, maar de basisidee achter het fonds blijft dat het alleen tussenkomt wanneer de olieprijs hoog oploopt. Indien we alles gaan bundelen in één energiefonds, dan wordt de bijdrage die de sector nu betaalt, de facto een extra belasting waar noch de klanten, noch de brandstoffenhandelaars vragende partij voor zijn." L.H.