Dat het gerecht zo wereldvreemd reageert heeft duidelijke oorzaken. Het systeem van politieke benoemingen en het systeem van ons kent ons dat het schatplichtig zijn aan zijn broodheren veroorzaakt, veroorzaakt de situaties die we nu meemaken. Deze vorm van corruptie heeft ervoor gezorgd dat de befaamde kloof tussen politiek en gerecht zo diep en onoverbrugbaar is. Als politiek en gerecht zich opnieuw geloofwaardig willen maken bij de bevolking, wordt het de hoogste tijd dat er opnieuw een begin wordt gemaakt met het ontwikkelen van een ethisch bewustzijn en dito gedrag. Met di...

Dat het gerecht zo wereldvreemd reageert heeft duidelijke oorzaken. Het systeem van politieke benoemingen en het systeem van ons kent ons dat het schatplichtig zijn aan zijn broodheren veroorzaakt, veroorzaakt de situaties die we nu meemaken. Deze vorm van corruptie heeft ervoor gezorgd dat de befaamde kloof tussen politiek en gerecht zo diep en onoverbrugbaar is. Als politiek en gerecht zich opnieuw geloofwaardig willen maken bij de bevolking, wordt het de hoogste tijd dat er opnieuw een begin wordt gemaakt met het ontwikkelen van een ethisch bewustzijn en dito gedrag. Met dit ethisch bewustzijn bedoel ik dat wetten en voorschriften niet alleen op een formele manier moeten worden toegepast, maar dat men ook nooit de geest van een voorschrift en een wet uit het oog mag verliezen om tot echte rechtvaardigheid te komen in de rechtspraak en de samenleving.Doordat decennialang politieke figuren en gerechtelijk personeel, alleen met het criterium van de partijkaart zijn benoemd, zitten we met onbekwame, en onkundige rechters, wanneer het om ethische toepassing en menselijkheid gaat bij het toepassen van de wet. Dat ethische en menselijke bij het beoordelen en veroordelen van misdadigers en overtreders van wetten, is een zeer hoogwaardige persoonlijke eigenschap, die elke rechter en politicus zou moeten bezitten. Hoe kan men een samenleving een geweten opleggen wanneer men als gezagsdrager zelf niet over hoge ethische waarden en persoonlijke waardigheid beschikt ?De bevolking wordt al jaren geconfronteerd met politieke figuren en rechters die zich ethisch weinig voorbeeldig gedragen en onrechtvaardige wetten goedkeuren, om redenen die met het algemeen belang niets te maken hebben. Deze situatie heeft alles te maken met onze beroemde zuilen, die er alleen maar aan denken hun partijpolitieke belang veilig te stellen boven dit van het algemeen belang. Het decennialang volhouden van deze reflexen heeft een onleefbare situatie geschapen voor zeer veel burgers in dit land, burgers die niet gebruik wensen te maken van politiek dienstbetoon, burgers die het spel nog eerlijk willen spelen, en zich op eigen kracht willen waarmaken in de maatschappij, zonder daarvoor schatplichtig te zijn aan gelijk welke politicus of partij. Het zijn deze mensen die stokken in de wielen worden gestoken door profiteurs en valsspelers, die hun weg in de zuilen zeer goed kennen. Het is hierdoor dat er in België een zogenaamde duale maatschappij is ontstaan. Het is hierdoor dat een ongetwijfeld zeer bekwaam man als Connerotte wordt gedwarsboomd. Deze politiek is dermate ingebakken in onze samenleving dat het ontoelaatbaar en onaanvaardbaar wordt door iederen met voldoende ethisch bewustzijn en rechtschapenheid. Als onze politieke verantwoordelijken nog enig schaamtegevoel en verantwoordelijkheidsgevoel hebben, wordt het de hoogste tijd, dat ze deze kankers uit onze samenleving wegwerken.L.C., Malle.