Belasting op doodsbrieven.
...

Belasting op doodsbrieven."In Gent zijn er voortaan twee soorten doodsbrieven : de belastingvrije en de niet-belastingvrije," zo stelt de Gentse schepen van Stadsfinanciën Frank Wijnakker ( VLD). Vraagt dit om uitleg ? Wel : het Gentse SP- VLD- VU-college heeft per 1 januari 1997 een nieuwe, stedelijke belasting ingevoerd. Per exemplaar niet-geadresseerd drukwerk dat groter is dan formaat A4 of zwaarder weegt dan 10 gram, heft de stad Gent 25 centiem belasting. De verspreider is verplicht minimaal 1000 frank te betalen, ongeacht het aantal exemplaren dat wordt verdeeld. Doet hij dat niet, dan gaat het stadsbestuur ervan uit dat het niet-geadresseerde drukwerk in grote delen van de stad is gecolporteerd én loopt de stadsheffing al vlug op tot enkele duizenden franken. De verspreider van niet-geadresseerd drukwerk is ook verplicht één exemplaar minstens één dag voor verspreiding aan de stadsdiensten te bezorgen. De nieuwe belasting heeft in de Arteveldestad al voor aardig wat deining gezorgd. Niet in het minst in de gemeenteraad zelf. Wat met een politieke partij of een actiegroep die het beleid van het stadsbestuur op de korrel wil nemen in een pamflet ? Die loopt niet alleen het gevaar daar zwaar voor te moeten betalen, maar moet tevens haar grieven een dag op voorhand kenbaar maken aan het stadsbestuur. Een burgemeester of een schepen die uit de lucht valt wanneer hij een pamflet in zijn handen krijgt : het lijkt in de toekomst onmogelijk te worden in Gent. Nu blijkt dat ook ongeadresseerde doodsbrieven in de randgemeenten gebeurt het nogal eens dat die huis-aan-huis worden verdeeld onder de nieuwe belasting vallen."Wie dubbelbladige doodsbrieven naamloos bij kennissen en buren in de brievenbus dropt, moet de nieuwe belasting betalen," bevestigt schepen Wijnakker. En hij brengt meteen dé oplossing aan : "Als men doodsbrieven naamloos wil afgeven, kan ik alleen aanbevelen om de enkelvoudige soort te kiezen. De grootte en het gewicht van de enveloppe zijn dan van geen belang," aldus de schepen.Het nieuwe belastingreglement krijgt intussen kritiek van de Gentse handelaars. Mon Cocquyt, deken van Gents belangrijkste winkelstraat, de Veldstraat, heeft de Oost-Vlaamse provinciegoeverneur Herman Balthazar gevraagd om de nieuwe belasting te schorsen. Cocquyt beschouwt het reglement als "ongrondwettelijk." Wordt zeker vervolgd. DOODGAAN WORDT DUURDER In Gent zijn ongeadresseerde, dubbelbladige doodsbrieven voortaan onderworpen aan een belasting.