Anderhalf jaar nadat Bart Tommelein (Open Vld) Vlaams viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie is geworden, draagt zijn partij hem op handen. Dankzij hem is de turteltaks enkel nog een nare herinnering. Die belasting van zo'n 100 euro per Vlaams gezin per jaar was volgens Tommeleins voorganger Annemie Turtelboom nodig om de factuur van de ontspoorde subsidies voor zonnepanelen te betalen.
...