Na de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen houdt Nupes, een verzameling van radicaal-links, groenen en socialisten, gelijke tred met Ensemble, de lijst van president Emmanuel Macron. Nupes-kopstuk Jean-Luc Mélenchon hoopte op een absolute meerderheid in de Assemblée Nationale, waardoor hij eerste minister zou worden en de president kan verplicht...

Na de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen houdt Nupes, een verzameling van radicaal-links, groenen en socialisten, gelijke tred met Ensemble, de lijst van president Emmanuel Macron. Nupes-kopstuk Jean-Luc Mélenchon hoopte op een absolute meerderheid in de Assemblée Nationale, waardoor hij eerste minister zou worden en de president kan verplichten een radicaal-links sociaal-economisch beleid te voeren: meer overheidsuitgaven, hogere belastingen en een lagere pensioenleeftijd. Maar dat zal niet gebeuren, ook niet na de tweede ronde volgende zondag, leren de prognoses. Dat is een goede zaak. Het programma van Nupes zou een ramp zijn voor Frankrijk en de Europese Unie. Economen hebben berekend dat de overheidsuitgaven zouden stijgen tot 300 miljard euro per jaar. Het begrotingstekort zou tegen 2027 oplopen tot 10 procent van het bbp en de staatsschuld zou pieken op 137 procent van het bbp. Economen waarschuwen voor een 'Franse Sovjeteconomie'. Gelukkig komt het niet zover. Maar Macron is evenmin zeker van een absolute meerderheid. Zonder die meerderheid moeten de macronisten bij elk dossier op zoek naar bondgenoten in de oppositie. Bovendien kan Nupes als de grootste oppositiepartij het wetgevend werk aanzienlijk vertragen. Het is niet zeker dat Macron zijn pensioen- en arbeidsmarkthervormingen kan doorvoeren. Het worden moeilijke jaren voor de president, en dat heeft hij deels zelf gezocht. Tijdens zijn vorige presidentschap had hij te weinig aandacht voor de tweedeling tussen het rijke Frankrijk van de grote steden en het steeds armer wordende platteland. Toch werd Macron herverkozen. Bij de parlementsverkiezingen betaalt hij nu toch een prijs voor zijn politieke nonchalance.