ImmoTrends organiseert de Belgian Building Awards in samenwerking met Top Bouw, Bouwkroniek, Batibouw, de Confederatie Bouw, de Orde van Architecten en de Federale Verzekeringen.
...

ImmoTrends organiseert de Belgian Building Awards in samenwerking met Top Bouw, Bouwkroniek, Batibouw, de Confederatie Bouw, de Orde van Architecten en de Federale Verzekeringen. ImmoTrends en Top Bouw zijn inmiddels al dertien jaar de spil van deze architectuurwedstrijd. Architecten en bouwheren kunnen zich kandidaat stellen voor de wedstrijd, die uit twee categorieën bestaat: residentiële en niet-residentiële gebouwen. Behalve de prijzen die door onze architectuurjury worden uitgereikt, zijn er onderscheidingen die door de partners worden toegekend. Batibouw reikt bijvoorbeeld de International Architecture Award uit. Het promoten van een Belgische kwaliteitsarchitectuur, het ontdekken van jong talent en het bevorderen van innoverende oplossingen blijven de leidmotieven van de architectuurwedstrijd. Om het multidisciplinaire karakter van de wedstrijd te benadrukken, deed de permanente jury - Jan Bruggemans (voorzitter), Laurent Ney en Dirk Jaspaert - een beroep op externe experts: Dominique Body (uittredend voorzitster Orde van Architecten), Remy Schepens (algemeen directeur Vitra Belgium), Peter De Decker (ingenieur en zaakvoerder Quetzal PD), Cédric Libert (architect Anorak en lesgever Saint-Luc in Luik) en Alain Hinant (Canevas). Er werden 107 dossiers ingediend, waarvan 64 in de categorie niet-residentieel en 43 in de categorie residentieel gebouw. De kernjury kon bij de eerste selectie rekenen op de hulp van de externe experts. De eerste selectie leverde elf projecten op: zeven voor de niet-residentiële en vier voor de residentiële categorie. Zeven van de elf geselecteerde projecten vallen in de prijzen: één winnaar en drie genomineerden voor het niet-residentiële gebouw; één winnaar en twee genomineerden voor het residentiële gebouw. Dit jaar bekroont de jury voor het niet-residentiële gebouw de virtuositeit waarmee de nieuwe hoofdzetel van InBev werd geïntegreerd in de historische en sociologische context van de stad. Zowel het voorafgaande werk van bouwmeester Marcel Smets als het eindproject van de architecten Poponcini en Lootens maken van de nieuwe zetel een werkplaats die in het plaatselijke patrimonium en in de stadsstructuur geïntegreerd is. Deze bouwkundige realisatie werd door de jury unaniem als laureaat gekozen. Bij de genomineerden zijn er drie grote projecten met zeer verschillende bestemmingen. Eenvoudig, maar met een sterke persoonlijkheid: dat was de hoofdmotivatie voor de nominatie van de zetel van de KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg) in Brussel. De jury liet zich bekoren door de manier waarop het grote volume van de schouwburg in de bestaande omgeving werd geïntegreerd door A. 2R. C/DOA. Tweede genomineerde was een realisatie van Christian Kieckens Architects. Na het gebouw Caractère vorig jaar is het nu de woning-werkplaats op de Brussels Handelskaai die de aandacht trok. Motivatie van de jury: een juiste blik op de intrinsieke kwaliteiten van het bestaande gebouw, opwaardering met een minimum aan aanpassingen en een zeer duidelijke bijzondere aandacht voor licht. De derde en laatste genomineerde in de niet-residentiële categorie is het project Groenendaal van architectenbureau Huiswerk, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. De architecten zijn erin geslaagd om in een beboste omgeving een ogenschijnlijk onbeduidende hangar te integreren en de functiemogelijkheden te optimaliseren. Het ritme van de houtstructuur en de helling van het terrein creëren een bijzonder licht geheel. De prijs voor het residentiële gebouw gaat dit jaar naar architect Georges-Eric Lantair. Die bekroning bewijst nog maar eens dat de inventiviteit en de coherentie van een bouwkundig werk niet bepaald worden door de omvang van het project of van het beschikbare budget. De jury koos overtuigend voor het project Confettis in Luik vanwege de interactie tussen ontwerper, bouwheer en context (gebouwen en terrein). Dankzij die vruchtbare dialoog kon de bestaande context optimaal worden benut en konden de bevoegde instanties (stedenbouwkunde) worden overtuigd. Behalve die tweede laureaat zijn er nog twee nominaties: een socialewoningproject in Kessel-Lo (Dijledal) van architectenbureau Bob361 en de Katoenspinnerij van Coussée & Goris (ontwikkeling van Canalproperties). Die beslissing wordt gemotiveerd door eenzelfde streven naar integratie en meerwaarde voor de omgeving. Bij het ontwerp van de sociale woningen werd bijzondere zorg besteed aan de onmiddellijke omgeving (groene zones, parkings...). De Katoenspinnerij renoveert oude industriële gebouwen. De jury merkt op dat de volumes en de originele materialen zijn geherwaardeerd door ze een nieuwe bestemming te geven. De International Architecture Award onderscheidt ideeën die uit onze buurlanden zijn overgewaaid en nu ook bij ons concreet vorm hebben gekregen, meer bepaald in Antwerpen, Gent en Leuven. Het Nederlandse bureau Neutelings Riedijk Architects (NRA) wordt bekroond voor de coherentie en durf in diverse projecten in België en andere landen. Philippe Coulée