Grote Antwerpse productiebedrijven als BASF, Bayer en Solvay gebruiken voor hun industriële processen al langer aardgas. Zij laten zich rechtstreeks bevoorraden door Distrigas en hebben een directe aansluiting op een gasnet onder hoge druk.
...

Grote Antwerpse productiebedrijven als BASF, Bayer en Solvay gebruiken voor hun industriële processen al langer aardgas. Zij laten zich rechtstreeks bevoorraden door Distrigas en hebben een directe aansluiting op een gasnet onder hoge druk. Voor de gasvoorziening bij minder gulzige verbruikers zorgt de Intercommunale Gasvoorziening van Antwerpen en Omgeving ( Igao). De intercommunale baat een gasnet onder middendruk uit en is zelf klant bij Distrigas. In dat gasnet was de Antwerpse haven tot nog toe een blinde vlek. En dus konden heel wat bedrijven niet genieten van de voordelen van aardgas als milieuvriendelijke brandstof met lage exploitatiekosten. Daarin komt nu verandering. Dankzij een steunfinanciering van 40% tot 60% door Distrigas investeert Igao in een zeventien kilometer lange pijpleiding die aardgas naar de haven zal brengen. Zo krijgen dit jaar Van Loon Transport en de NMBS toegang tot het aardgasnet van Igao. Katoen Natie en Hessenatie moeten nog geduld oefenen tot in 2000, wanneer de tweede helft van het project wordt gerealiseerd. In de eerste fase zal 23 miljoen frank worden geïnvesteerd in het traject tussen Luithagen en de NMBS-gebouwen in de haven. Langs de Nieuwe Landweg en de Noorderlaan wordt over een afstand van zeven kilometer een nieuwe aardgasleiding aangelegd. Voor de realisatie van dit project - de afronding wordt voorzien voor het bouwverlof - moest onder de A12 in Ekeren worden geboord. Na de grote vakantie volgt de aanleg van de trajecten tussen de NMBS en de firma De Rycke aan de Tijsmanstunnel en verder naar het Delwaidedok. Goed voor nog eens een investering van 22 miljoen frank. "Het idee om dit net uit te bouwen, bestond al langer, maar werd voortdurend uitgesteld omdat de rendabiliteit nooit vooraf kon worden gegarandeerd," aldus Rudy Aerts, netwerkbeheerder bij Igao. Vandaag is hij ervan overtuigd dat de vraag het aanbod zal volgen. "Er is al een concrete vraag voor twee aansluitingen. Dat maakt de investering nog niet rendabel, maar we prospecteren bij een grote groep potentiële klanten. Voor hen geldt: eens de leiding er ligt, zullen ze makkelijker overstappen naar aardgas."