De Belgische staat dagvaardt Fortis Bank in een zaak van belastingfraude met negen vennootschappen. De staat vordert zo'n zes miljoen euro aan ontdoken belastingen. De zaak werd vorige week ingeleid voor de correctionele rechtbank in Brugge en meteen doorverwezen naar een kamer met drie rechters. Op 9 maart komt de zaak weer voor. Fortis Bank onderzoekt het dossier en kan daarom nog geen standpunt meedelen.
...

De Belgische staat dagvaardt Fortis Bank in een zaak van belastingfraude met negen vennootschappen. De staat vordert zo'n zes miljoen euro aan ontdoken belastingen. De zaak werd vorige week ingeleid voor de correctionele rechtbank in Brugge en meteen doorverwezen naar een kamer met drie rechters. Op 9 maart komt de zaak weer voor. Fortis Bank onderzoekt het dossier en kan daarom nog geen standpunt meedelen. De feiten dateren van het einde van de jaren negentig en begin jaren 2000. De zaak gaat over negen vennootschappen van particulieren die frauduleus zouden zijn verkocht om belastingen te ontduiken. De twee spilfiguren in de zaak zijn ex-boekhouder René F. - momenteel spoorloos - en Josse C. De andere drie betrokkenen zijn de Brusselse notaris Jean L., Robert S. - voormalig kantoorhouder van de toenmalige Generale Bank (nu Fortis) - en een accoun-tantskantoor uit Gent. De tenlasteleggingen: valsheid in geschrifte, fiscale valsheid en het ontduiken van belastingen. De Belgische staat, vertegenwoordigd door Financiën, stelt zich burgerlijke partij, en dagvaardt Fortis Bank als burgerlijk aansprakelijk voor haar voormalige werknemer Robert S. Fortis Bank draait dus mogelijk op voor de zes miljoen euro aan ontdoken belastingen die gevorderd worden, temeer omdat er bij de andere verdachten weinig of niks te rapen valt. Onder meer wegens de verjaringsproblematiek kan er zwaar procedureel en inhoudelijk weerwerk verwacht worden. Niet zozeer van de twee hoofdverdachten, F. en C., maar wel van de andere drie betrokkenen - die volhouden dat ze van niks wisten en dus niet beseften dat ze hun medewerking verleenden aan eventuele frauduleuze fiscale constructies. Het Brugse parket is al in 2002 gestart met zijn onderzoek, maar door de complexiteit van de zaak - en door een stoelendans onder de magistraten - bleef het dossier zo lang op de plank liggen. Dat is de uitleg die het Brugse parket geeft. Het is niet de eerste keer dat financiële instellingen in opspraak komen in zogenaamde kasgeldconstructies. Vorige week raakte bekend dat KBC vervolgd wordt en eind vorig jaar Fortis Insurance. De jongste jaren voeren parketten in België een streng vervolgingsbeleid in de strijd tegen de fraudes met kasgeldvennootschappen. In almaar meer dossiers worden ook de fiscale adviseurs en de banken van de ver-dachte fraudeurs vervolgd. Argument van de parketten: door het verstrekken van kredieten en financiële knowhow maken de banken de miljoenenfraudes mee mogelijk. Een kasgeldvennootschap is een vennootschap die op haar actief bijna alleen nog liquiditeiten heeft. Vandaar ook de naam. Die liquiditeiten werden gegenereerd door het volledige actief van de vennootschap te gelde te maken. Op de winst van die transacties moeten belastingen worden betaald. Via allerhande malafide financiële gebeurt dat niet. Dan gaat het om fiscale fraude. C.D.C.