Zowat elk productie- en distributiebedrijf gebruikt hulpmiddelen voor de stockage of het transport van goederen. Jaarlijks worden wereldwijd 4 miljard houten paletten gemaakt. "Maar dat gebeurt vaak op een niet-duurzame manier", sakkert Jesse Sels, samen met Sylvain Naets de oprichter en managing director van Contraload. Het Antwerpse bedrijf koos resoluut voor plastic alternatieven, omdat sectoren zoals voeding, geneeskunde en chemie almaar meer afstand van hout nemen door de almaar strengere h...

Zowat elk productie- en distributiebedrijf gebruikt hulpmiddelen voor de stockage of het transport van goederen. Jaarlijks worden wereldwijd 4 miljard houten paletten gemaakt. "Maar dat gebeurt vaak op een niet-duurzame manier", sakkert Jesse Sels, samen met Sylvain Naets de oprichter en managing director van Contraload. Het Antwerpse bedrijf koos resoluut voor plastic alternatieven, omdat sectoren zoals voeding, geneeskunde en chemie almaar meer afstand van hout nemen door de almaar strengere hygiënenormen. Contraload verhuurt een twintigtal producten, goed voor zo'n 800.000 stuks. De kernactiviteit van het bedrijf is de poolingdienst. "Hiermee maken verschillende ondernemingen gebruik van dezelfde paletten, containers en andere ladingdragers. Maar die blijven wel allemaal eigendom van Contraload." De klanten -- waaronder Nestlé, Unilever, Ardo en Barry Callebaut -- zijn verspreid over Europa. Naast de hoofdzetel in het Antwerpse Niel zijn er vestigingen in Birmingham, Barcelona en Toulouse. Bovendien heeft de onderneming vertegenwoordigingskantoren in onder meer Duitsland, Italië en Polen. De voordelen van de poolingservice liggen volgens Sels voor de hand. "Het is een duurzame oplossing die bovendien de logistieke kosten vermindert. Bedrijven moeten niet langer wakker liggen van de beschikbaarheid, de kwaliteits- en hygiënekwesties, het onderhoud of de reiniging." Het succes van die formule heeft geleid tot de oprichting van de nieuwe holding Sureca -- de afkorting van sustainable reusable carriers. Daarmee wil Contraload nog meer focussen op het hergebruik van ladingdragers en hun grondstoffen. "Met Sureca zoeken we duurzame oplossingen voor de behoeften van onze klanten. Vervolgens gaan we die poolen, een tweede leven geven en aan het eind van de cyclus recycleren. Daarmee streven we vier hoofddoelen na: kostenreductie, minder CO2-uitstoot, een betere ergonomie en een continue focus op innovatie." Niet enkel de klanten hebben baat bij Sureca. Ook voor Contraload is de oprichting van de afzonderlijke holding een goede zaak. "Onze ambitie? We willen het groenste poolingbedrijf ter wereld zijn", zegt Jesse Sels. "Die strategie heeft intussen geleid tot een sterk verbeterde relatie met onze klanten. Bovendien is onze omzet fors toegenomen." In 2013 klom die met 15 procent, vorig jaar met een vijfde, en voor 2015 verwacht Contraload een omzetstijging van meer dan 20 procent. ROEL VAN ESPENDe paletten en andere ladingdragers blijven eigendom van Contraload.