Parvest Flexible Bond World is het beste fonds in de categorie obligaties uit de ontwikkelde landen over een termijn van één jaar. Het wordt beheerd vanuit New York door Alex Johnson.
...

Parvest Flexible Bond World is het beste fonds in de categorie obligaties uit de ontwikkelde landen over een termijn van één jaar. Het wordt beheerd vanuit New York door Alex Johnson. Hij is ook verantwoordelijk voor het absolute-returnfonds van Fischer Francis Trees & Watts (FFTW), de obligatiespecialist van BNP Paribas Investment Partners. Johnson heeft achttien jaar ervaring in wereldwijde-obligatiefondsen bij BNP Paribas en BlackRock. Het fonds van Parvest probeert voordeel te trekken van anomalieën in de prijs van obligatie-uitgiften. De beheerders nemen short- en longposities in op een groot aantal emissies. Het doel is op lange termijn een positieve prestatie neer te zetten. Met afgeleide producten proberen ze de risico's te beperken. "Onze filosofie is dat geen enkele bron van inkomsten op lange termijn dominant mag zijn in de prestatie van het fonds. Daarom kiezen we voor een vrij verregaande spreiding van de risico's", zegt Johnson. "Elke macro-economische situatie heeft een andere impact op de obligatiemarkt. Wij gebruiken een top-down-analyse om de sectoren te selecteren waarin het fonds gaat beleggen, in combinatie met een bottom-upanalyse voor de selectie van de individuele lijnen." De beheerders willen ook dat de bronnen van rendement een beperkte onderlinge correlatie hebben. "Negatieve prestaties vermijden of beperken, is een centrale pijler in onze strategie", benadrukt Alex Johnson. In de portefeuille van het fonds zitten tussen 200 en 400 posities, zonder rekening te houden met afgeleide producten. De turn-over kan schommelen tussen 100 en 200 procent, "naargelang de marktomstandigheden en onze visie op de rente-evolutie." Het fonds wordt zeer actief beheerd door een team van specialisten, dat probeert in te spelen op de kansen die zich aandienen. "We zijn zeer flexibel en kunnen de verdeling tussen de obligatieklassen snel aanpassen. Als de markten volatieler worden, keren we bijvoorbeeld terug naar een conservatievere samenstelling." Die strategie werpt vruchten af. Zo heeft het fonds de afgelopen vijf jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van bijna 8 procent gehaald, in combinatie met een lager dan gemiddelde volatiliteit. "Voor 2015 verwachten we dat de obligatierendementen in de Verenigde Staten maar matig stijgen", stelt Johnson. "Het verschil in groei tussen de Verenigde Staten en de rest van de wereld zal sterker voelbaar zijn op de wisselmarkten en in de dollarkoers. De rally op de dollar zal wellicht versnellen in 2015. Wij blijven inzetten op de meest risicovolle activa, zoals highyieldobligaties en bepaalde vastgoedeffecten, maar we blijven voorzichtig met obligaties uit de opkomende landen." De beheerder verwacht ook dat de volatiliteit dit jaar zal toenemen. Parvest Flexible Bond Growth ISIN-code: LU0038743380 FRÉDÉRIC DINEUR