www.premiezoeker.be Er bestaan niet minder dan 1987 federale, Vlaamse en gemeentelijke premies voor uw woning. Veel van die toelages zijn bestemd voor energiebesparende werken: dakisolatie, geothermische waterpomp, zonneboiler, hoogrendementsbeglazing en tutti quanti. Een kat dreigt er haar jongen niet in terug te vinden en daarom heeft de overheid een overzichtelijke webstek gebouwd waarop u in een mum van tijd kunt zien voor welke premies u in aanmerking komt. Alle premiejagers surfen naar www.premiezoeker.be.
...

www.premiezoeker.be Er bestaan niet minder dan 1987 federale, Vlaamse en gemeentelijke premies voor uw woning. Veel van die toelages zijn bestemd voor energiebesparende werken: dakisolatie, geothermische waterpomp, zonneboiler, hoogrendementsbeglazing en tutti quanti. Een kat dreigt er haar jongen niet in terug te vinden en daarom heeft de overheid een overzichtelijke webstek gebouwd waarop u in een mum van tijd kunt zien voor welke premies u in aanmerking komt. Alle premiejagers surfen naar www.premiezoeker.be. Details op factuur: eigen schuld, dikke bult. De btw-wetgeving eist factuurvermeldingen met het oog op de controle ervan. Wanneer de vermeldingen te summier zijn om die controle toe te laten, kan de btw-aftrek worden geweigerd. Wanneer men vervolgens voor de rechtbank aanvoert: niet meer in het bezit te zijn van een detail van de geleverde werkzaamheden / materialen / manuren, hoeft men niet verbaasd te zijn dat de rechtbank effectief de btw-aftrek weigert. Echtscheiding en concurrentie. Een echtpaar zelfstandige bankagenten besluit om een punt achter hun huwelijk te zetten. De vrouw krijgt, in het kader van de echtscheiding, haar aandeel in de roerende en onroerende bezittingen uitbetaald. Tegen beter weten in, probeert de man ongeveer 20 % van deze vergoeding fiscaal af te trekken. Hij beweert dat de betaling past in een akkoord met zijn ex-vrouw, die geen bank- of verzekeringszaken zal opstarten, noch zal proberen om klanten bij haar ex-man weg te snoepen. Maar die verbintenis van niet-concurrentie is in tegenspraak met de termen van de notariële akte en blijkt nergens uit voorafgaande briefwisseling. De man wil duidelijk een deel van de door hem betaalde opleg kunnen recupereren door het creëren van een "niet-concurrentiebeding". De aftrek als beroepskosten wordt geweigerd, wellicht tot jolijt van zijn ex-echtgenote, die de som overigens niet als inkomen had aangegeven. Drankprobleem. Fiscale controle van andermans boekhouding kan u in de problemen brengen. Bij een controle in een drankencentrale vond de fiscus de 'zwarte' boekhouding op computerbestanden. Hij besliste de meerwinsten bij de klanten, berekend op basis van de niet-gefactureerde aankopen, te belasten. Een van hen stapte naar de rechtbank. Zij herinnerde de fiscus eraan dat hij de door hem via de zwarte boekhouding verkregen informatie over die klant als een inlichting moest beschouwen die hij nader moest verifiëren. De fiscus moest dus bewijzen dat die inlichting wel degelijk klopte. Het was niet aan de belastingplichtige om aan te tonen dat de gegevens fout waren. De fiscus probeerde zijn zaak te redden met het argument dat al achttien klanten van de drankencentrale akkoord waren gegaan met de belasting van de berekende meerwinsten. Zonder succes. De rechtbank gaf de belastingplichtige gelijk. Akkoord. Of toch niet? De belastingplichtige en de fiscus sluiten na een controle meestal een akkoord. Beide partijen kunnen er in principe niet op terugkomen. De fiscus kan, na zijn goedkeuring voor een aanslagjaar te hebben gegeven, niet zomaar dezelfde gegevens opnieuw in vraag stellen, ook al zijn de wettelijke onderzoekstermijnen niet verstreken. Het hof van beroep in Brussel floot hem daar recent voor terug. De fiscus probeert dat voor hem vervelende principe soms te omzeilen door in het akkoord de bepaling op te nemen dat alleen goedkeuring is gegeven voor de onderzochte elementen. Hij kan andere gegevens dan later alsnog onderzoeken. Slechte verliezer. De fiscus, die te laat is met zijn werk, probeert daar een mouw aan te passen door te beweren dat er essentiële elementen ontbreken in de aangifte. De belastingplichtige heeft het woord 'nihil' niet ingevuld bij de vraag of hij buitenlandse bankrekeningen heeft. De fiscus wil daarom zijn werk doen buiten de normale aanslagtermijnen. Het hof van beroep in Gent stak daar echter een stokje voor. Het stelde dat de wet een belastingplichtige gebiedt in te vullen dat hij een buitenlandse rekening heeft, maar niet 'nihil' hoeft te schrijven als hij die niet heeft. Gevolg: de fiscus was te laat met zijn aanslag. Didier Van Laere is advocaat gespecialiseerd in fiscaal en vennootschapsrecht. De rubriek Fiscuriosa verschijnt elke eerste dinsdag van de maand.Woon-werkverkeer. U bent niet verplicht de kortste weg te nemen van en naar het werk. Maar als u bijvoorbeeld voor een veiligere of snellere route kiest, moet u dat kunnen bewijzen als u meer kosten fiscaal aftrekt. De fiscus verwacht ten minste dat u aankoopbewijzen van autobrandstof langsheen het langere traject kan voorleggen. In het andere geval gaat hij ervan uit dat u de kortste weg heeft genomen. Didier Van Laere