De administratieve instructie 'proces 110' verplicht fiscale ambtenaren sinds januari bezwaarschriften tegen de aanslag te verwerpen als de belastingplichtige geen andere argumenten of grieven aanhaalt dan bij de controle. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) erkende in het parlement het bestaan van die instructie. Echter: "Het is een document voor intern gebruik. Ik kan het u daarom niet bezorgen." Ook onze poging dat document te verkrijgen van de federale overheidsdienst Financiën, mislukte. "In tegenstelling tot een rondzendbrief is een instructie uitsluitend bestemd voor de administratie", stelt de woordvoerder.
...