Financiële bijsluiter
...

Financiële bijsluiterNu de globalisering van de economie verder oprukt, ontsnappen ook de kmo's niet langer aan de noodzaak van grensoverschrijdende handel. Straks is zelfs de kleinste nichespeler gedoemd om te importeren en exporteren. Kmo-managers of entrepreneurs komen echter niet zelden gehavend uit hun eerste buitenlandse avontuur. De valkuilen en wolfijzers zijn ontzettend talrijk. Bovendien is de financiële omkadering zo'n complex kluwen, dat de moed iemand al gauw in de schoenen zinkt. Met het gloednieuwe handboek Financieel management export worden de terminologie en de mogelijkheden inzake financiering en indekking tegen risico's alvast haarfijn, accuraat en bevattelijk uitgelegd. Vooral dat laatste aspect, de relatieve eenvoud en de overzichtelijkheid, zetten er ons toe aan om zonder gêne het werk aan te prijzen aan iedereen die het zonder een eigen afdeling exportspecialisten moet stellen. Het dozijn auteurs, onder leiding van de hoofdredacteurs Herwig Huysmans ( Indosuez Bank België) en Emiel Rummens ( Kredietbank Antwerpen), beogen twee zaken. Primo : het wegnemen van de koudwatervrees voor export door het verstrekken van concrete informatie. Secundo : het aanreiken van een concurrentievoordeel als gevolg van financiële knowhow. De commerciële slaagkansen op de buitenlandse markt hangen immers grotendeels af van de flexibiliteit waarmee het financiële luik afgehandeld wordt. De uitgave valt uiteen in vier grote delen. Het eerste richt de volgspot op de algemene context en principes. De auteurs analyseren de voorwaarden die een degelijk financieel exportmanagement aan de interne bedrijfsorganisatie stelt. Het brengt tevens de risico's in kaart en gaat nader in op onder meer btw, douane, bankgaranties en internationaal debiteurenbeheer.Het tweede deel pluist de betalingstechnieken uit. Ben je vertrouwd met de diverse incassotechnieken ? Wanneer is het veilig om leveringen in open account te aanvaarden ? Voorbeelden illustreren de theorie, zodat er een vrij helder beeld ontstaat welke betalingstechniek het best in welke situatie aangewend wordt. De voor- en nadelen worden op een rij gezet. In het derde deel worden de verzekerings- en financieringsvormen onder de loep geschoven. Hierbij wordt ook de mogelijke tussenkomst van diverse openbare instellingen overwogen. Het laatste deel moet focussen op het wisselrisico en hoe je je ertegen kan indekken, maar was tot onze ontgoocheling nog niet klaar toen we het basiswerk raadpleegden. Niet toevallig gaat het om een losbladige publicatie. Dezer dagen blijken wetten, gebruiken en technieken immers vergankelijk. Met een abonnementsformule kan dit basiswerk regelmatig geactualiseerd worden.LUC DE DECKERHerwig Huysmans & Emiel Rummens (red), Financieel management export. Kluwer Editorial, 1640 fr. (basiswerk) en 20,12 fr. per nagestuurde blz. (ongeveer 150 bladzijden aanvulling per jaar). Info : (02) 719.15.11.