"Ik heb mijn vrouw beloofd de garage op te ruimen", vertrouwde ik toe aan Edoua...