De Vlaamse regering zal alles op alles zetten om de werkzaamheidsgraad op te trekken naar 80 procent. Zo zullen we aansluiten bij de top van Europa. We willen de volgende jaren 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Dat vergt een rist aan activerende maatregelen", staat te lezen in het Vlaamse regeerakkoord. De vraag rijst of het realistisch is 80 procent van de Vlamingen op arbeidsleeftijd aan het werk te krijgen.
...