Kan kunst de wereld redden? Nee, maar energie wel, vindt Stefan Grosjean, de CEO van Smappee. "Niet-verbruikte energie is de goedkoopste en beste energie. Vroeger kon je onmogelijk aan particulieren software verkopen die het elektriciteitsverbruik in huis in kaart bracht. Dat was veel te duur. Met de komst van smartphones en tablets is dat veranderd. De consument is vertrouwd met het gebruik van apps die zaken meten en overzichtelijk maken in grafieken."
...