Ondernemer en bedrijfsleiders denken tegenwoordig twee keer na vooraleer ze hun oude kantoormeubilair inruilen voor nieuwe meubels. Dat doen ze niet alleen om economische redenen, ook vanuit duurzaam oogpunt. Nearly New Office Facilities speelt daar handig op in. De onderneming geeft kantoormeubilair een tweede leven. Sinds eind 2012 biedt ze allerlei diensten aan: van de herstelling van stoelen, over de vernieuwing van zitstofferingen, de vervanging van sloten, tot zelfs de volledige ombouw van kantooropstellingen tot...

Ondernemer en bedrijfsleiders denken tegenwoordig twee keer na vooraleer ze hun oude kantoormeubilair inruilen voor nieuwe meubels. Dat doen ze niet alleen om economische redenen, ook vanuit duurzaam oogpunt. Nearly New Office Facilities speelt daar handig op in. De onderneming geeft kantoormeubilair een tweede leven. Sinds eind 2012 biedt ze allerlei diensten aan: van de herstelling van stoelen, over de vernieuwing van zitstofferingen, de vervanging van sloten, tot zelfs de volledige ombouw van kantooropstellingen tot hedendaagse inrichtingen. Daarbij ligt de nadruk op een maximaal hergebruik van de grondstoffen. "NNOF is in de eerste plaats een antwoord op de eindige grondstoffenvoorraden", duidt Anne Lenaerts, communicatieverantwoordelijke van de moedermaatschappij PMC Holding. "We halen de meubels van onze klanten uit elkaar en creëren met de onderdelen nieuwe, moderne werkplekken. De klant geeft ons zijn grondstoffen -- de kantoormeubelen -- en wij herwerken die voor hem. Dat leidt tot 70 procent minder afval, ofwel een ton minder CO2-uitstoot per tien werkplekken. Nog mooier is dat het onze klanten een derde minder kost dan de aankoop van nieuwe meubels." NNOF is de jongste telg van de PMC-holding. Alle dochterbedrijven (Your Mover Vandergoten, Your Mover Logistics en D&C Services) hebben eenzelfde ambitie: de ecologische voetafdruk in kaart brengen en verminderen. "Aanvankelijk leidde dat tot een interne verduurzaming. Maar de opgedane kennis gaf ook vorm aan het businessmodel van NNOF. Tegen het einde van het jaar heeft het 6000 werkposten nieuw leven ingeblazen en zo'n 600 ton aan CO2-emissies vermeden. Daarnaast hebben we al 5000 bruikbare kantoormeubelen geschonken aan scholen en vzw's. Ook dat zorgt voor een gevoelige afvalafname." Ook bij NNOF en de zusterbedrijven wordt veel aandacht geschonken aan duurzaamheid. Dat leidde tot een rist maatregelen, waaronder individuele milieudoelstellingen per werknemer, het aanmoedigen van carpoolen en openbaar vervoer, cursussen in energiezuinig rijden en het overschakelen op schonere energie. Anne Lenaerts: "In de loop van 2015 installeren we ook een volwaardige afvalscheidingsunit. Maar nu al is het afval op de hele bedrijfssite met 80 procent gedaald. Op die manier willen we een voorbeeld stellen voor onze klanten." Over een periode van vier jaar, die in 2013 begon, investeert NNOF 2,5 miljoen euro in opleidingen en installaties rond duurzaamheid. En dat loont: het initiële verlies in 2013, het eerste boekjaar van de onderneming, is omgezet in winstcijfers. ROEL VAN ESPEN"We willen een voorbeeld stellen voor onze klanten."