De auteur is hoofddocent aan de Universiteit Gent en partner van de Vlerick Leuven Gent Management School.
...

De auteur is hoofddocent aan de Universiteit Gent en partner van de Vlerick Leuven Gent Management School. Reacties: marc.buelens@trends.beStudenten kunnen niet meer schrijven zonder fouten. Maar helaas moet ik ook steeds vaker vaststellen dat managers niet meer goed kunnen tellen. De jongste weken verschenen in de zakenpers allerlei vreemde verhalen over nachtvluchten, aantallen onafhankelijke bestuurders, vergoedingen, aantal noodzakelijke ontslagen en bizarre boekhoudkundige cijfers. Telkens stonden getallen centraal, die dan een dag later weer met de grootste stelligheid werden ontkend. De pers wees erop dat dit zou kunnen wijzen op geheugenverlies bij topmanagers en bestuurders. Maar wij denken dat het te maken heeft met het onvermogen van vele managers en bestuurders om te tellen, of het nu om miljoenen euro gaat, of om enkelvoudige lawaaierige toestellen. Daarom hebben we een telraam voor managers ontworpen. 1. Volgens de 'gospel of shareholder value' zul je maar 1 God dienen en dat is de aandeelhouder. Handig is als er maar 1 referentieaandeelhouder is. Want met hem kan je enkele zeer klare afspraken maken die je dan vertaalt in een aanpak zoals die van 'The 1-minute manager'. 2. Je kan het helaas niet allemaal tegelijkertijd hebben. Je zult moeten kiezen tussen de 2 grote strategieën: kostenleiderschap en differentiatie. Als je geen duidelijke keuze maakt, dreig je tussen 2 stoelen te vallen. Voor een kostenleider gelden 2 grote principes: houd de totale kost voor je klant laag en leg de nadruk op efficiëntie. Voor een differentiator gelden ook 2 grote principes: kwaliteit en service. 3. Hoewel je natuurlijk maar één God dient, leg je in de beste der christelijke tradities uit dat die God de facto een soort Heilige 3-vuldigheid is. Je vertelt daarom best overal dat je gelooft in de 3 (triple)-voudige bottom-line. Je zweert in al je geschriften, voordrachten en jaarrapporten bij de 3 p's van het duurzaam ondernemen: profit, people, planet. In werkelijkheid uiteraard blijf je steeds trouw aan punt 1. Je bent tenslotte geen liefdadigheidsinstelling. Mocht het er ooit echt op aankomen, zul je niet aarzelen je olievoorraden met een factor 3 aan te passen . Op dat moment geef je gewoon toe dat je echt niet goed kan tellen, en dat je niet verder dan 1 geraakt bent. 4. In het kader van je internationalisering moet je goed beseffen dat 4 voor de Chinezen een ongeluksgetal is. Dat is natuurlijk goed nieuws voor ons, want elk degelijk managementmodel is gebaseerd op zo'n leuk 2x2-matrixje. Je weet wel: je marktaandeel kan hoog of laag zijn; je groeimogelijkheden kunnen groot of klein zijn. En combineren maar! In ieder geval heb je voor de Boston Consulting-matrix en je portfolio 4 keuzemogelijkheden: hondjes, koetjes, sterretjes en vraagtekentjes. En de 4 grote regels: slapende hondjes wakker maken, koetjes melken, schieten naar de sterretjes en de vraagtekentjes nog even laten staan. Je zult je markten hiervoor te lijf gaan met de 4 P's van de marketing: product, plaats, promotie, prijs. Maar dat mag je alleen doen als je product kwaliteitsvol genoeg is. Kijk maar even naar je 4 M's: mensen, machines, methodes en materiaal. 5. Nu onze getallen wat groter worden, heb je best een MBA, want anders kan je niet goed meer volgen. Elke concurrentieanalyse die naam waard vertrekt van de 5 krachten van godenkind Michael Porter. Je analyseert grondig in je studentenpaper de kracht van 5 groepen die klaarstaan om met al je winst te gaan lopen: leveranciers, klanten, substituutproducten, toetreders en bestaande concurrenten. Als je een heel weekend aan je paper hebt gewerkt, herlees je nog even de teksten van het godenkind en stel je vast dat zijn model eigenlijk niet bedoeld is voor het analyseren van individuele bedrijven, maar wel voor het analyseren van de aantrekkelijkheid van sectoren. De volgende 5 lesdagen ben je er echt niet goed van. 6. 6-sigma legt de lat nog wat hoger. Klopt het dat je nog 6 defecten mag hebben per miljoen geproduceerde stuks? Of moeten we naar een lager getal in onze reeks? Moet je echt 6 andere kleuren hebben gedragen voor je jezelf 'black belt' (zwarte gordel) van 6-sigma mag noemen? 7. Uiteraard ons geluksgetal. Als je de 7 vaardigheden hebt ontwikkeld van 'highly effective people', dan kan niets nog misgaan, tenzij ontdekken dat de organisatie van de man die het heeft gelanceerd flirt met het faillissement. Niet bijzonder effectief. Dat kan alleen maar omdat hij het 7 S-model niet goed heeft toegepast en de volgende elementen niet goed op elkaar heeft afgestemd: strategie, structuur, systemen, staff, skills, sleutelvaardigheden, 'shared values' of in het Nederlands uiteraard 'significante waarden'. 47. Maar je hebt uiteraard al lang ontdekt dat je op jouw niveau al die getalletjes en systeempjes niet nodig hebt. Je hoeft echt niet goed te kunnen tellen, zolang je maar de 47 wetten van de macht beheerst. En wie die beheerst, die trekt aan alle touwtjes. Vrij moeilijk om daar een getal op te plakken. Marc Buelens