Philip Goris maakte vorig jaar de overstap van de multinational AB InBev, waar hij de integratie van SAB Miller begeleidde, naar de projectontwikkelaar Matexi. De jurist en fiscalist kwam als CFO bij het executief comité van Matexi onder leiding van CEO Gaëtan Hannecart.
...

Philip Goris maakte vorig jaar de overstap van de multinational AB InBev, waar hij de integratie van SAB Miller begeleidde, naar de projectontwikkelaar Matexi. De jurist en fiscalist kwam als CFO bij het executief comité van Matexi onder leiding van CEO Gaëtan Hannecart. "Vastgoed is een heel andere sector dan de brouwerijwereld. Ik heb me moeten inwerken", zegt Philip Goris. "Maar mensen leren het snelst als je ze buiten hun comfortzone plaatst. Mijn leercurve was behoorlijk steil. Ik kon wel terugvallen op een bekwaam team. Dat helpt om te focussen op enkele prioriteiten." Wat waren die prioriteiten? PHILIP GORIS. "Matexi had al geïnvesteerd in een ERP-pakket (enterprise resource planning, nvdr). De operaties liepen dus al naar behoren toen ik aankwam. Daardoor heb ik me meteen kunnen smijten op een snellere en performantere managementrapportering. Met mijn ervaring bij AB InBev heb ik de indirecte kosten gereduceerd. Nu wordt hier ook meer op de kleintjes gelet." U maakt ook deel uit van het investeringscomité. Wat is uw rol? GORIS. "In het investeringscomité stellen de businessunits hun projecten voor. Elk project moet voldoen aan kwantitatieve en kwalitatieve criteria in al zijn fasen. Eerst is er de aankoopbeslissing, daarna de start van de bouwwerken. Ook de lancering van de verkoop is een typisch controlemoment. "Op het moment dat er een terrein moet worden aangekocht is het mijn taak na te gaan of het project financiële doelstellingen zoals de marge en de rentabiliteit kan halen. Op de Belgische markt worden de gronden voor grotere binnenstedelijke projecten duurder. Dat betekent dat we soms 'nee' moeten zeggen. Als je met twaalf projectontwikkelaars op een grond biedt en je komt als winnaar uit de bus, dan moet je weleens de vraag stellen of je niet te veel hebt betaald." Houden jullie ook rekening met een scenario van dalende vastgoedprijzen in België? GORIS. "De Belgische vastgoedmarkt heeft bewezen behoorlijk veerkrachtig te zijn. Als de rentevoeten traag zouden stijgen, zal dat niet resulteren is een forse daling van de grond- of vastgoedprijzen. Maar veralgemenen is gevaarlijk als het over vastgoed gaat. Op sommige plaatsen is de jongste jaren veel gebouwd, waardoor het risico op een tijdelijk overaanbod reëel is. Je moet dat dus lokaal bekijken. Daarnaast is het duidelijk dat de periode van de grote prijsstijgingen achter ons ligt. Dat speelt ook mee om ons in België soms wat terughoudender op te stellen." Welke dossiers liggen er klaar voor uw tweede jaar? GORIS. "Vandaag is onze business controlling-organisatie gecentraliseerd in Waregem. We zullen die decentraliseren naar de regio's. De business controllers worden daardoor een soort lokale CFO's. Die oefening past in een groter project om het bedrijf meer functioneel te organiseren. "Daarnaast zal er ook extra aandacht gaan naar onze A-projeten. Dat zijn grote binnenstedelijke projecten zoals de herontwikkeling van de Antwerp Tower en Quartier Bleu in Hasselt. Het accent in onze activiteiten verschuift van randstedelijk verkavelen naar binnenstedelijke reconversieprojecten. Die omslag moeten we ook in onze financiële afdeling voortzetten. Een verkaveling, die je huisje per huisje kunt bouwen en verkopen, is iets helemaal anders dan de aankoop, de renovatie en de verkoop van een woontoren midden in de stad. Zo'n binnenstedelijk project heeft een heel ander financieel profiel."