Via een wirwar van wegen, sporen, tunnels en scheepvaartroutes reizen al 66 miljoen mensen heen en weer tussen de negen steden van de provincie Guangdong op het vasteland, en Hongkong en Macau. In 2018 gaan nog twee routes open: een weg die Hongkong, Macau en Zhuhai verbindt en een hogesnelheidslijn van Hongkong naar Guangzhou.
...

Via een wirwar van wegen, sporen, tunnels en scheepvaartroutes reizen al 66 miljoen mensen heen en weer tussen de negen steden van de provincie Guangdong op het vasteland, en Hongkong en Macau. In 2018 gaan nog twee routes open: een weg die Hongkong, Macau en Zhuhai verbindt en een hogesnelheidslijn van Hongkong naar Guangzhou. De spoorlijn die Hongkong verbindt met de rest van China's hogesnelheidsnetwerk ligt jaren achter op schema en heeft haar budget met miljarden overschreden. In 2017 kwam de regering van Hongkong tot de conclusie dat het niet echt efficiënt zou zijn als de passagiers bij elke reis twee keer hun paspoort moeten bovenhalen. Daarom zullen de Chinese en de Hongkongse douane de passagiers direct na elkaar controleren in een nieuw spoorwegstation in West-Kowloon in Hongkong. Daarvoor wordt 105.000 vierkante meter van het station en alle treinen geleased aan de Chinese staat of zijn bedrijven. Voorstanders wijzen erop dat Groot-Brittannië en Frankrijk op een soortgelijke wijze samenwerken bij de Eurostar-stations. Maar de oppositie zegt dat een enclave onder het bestuur van het vasteland in strijd is met een wettelijk verbod op de activiteit van Chinese wetsdienaars in Hongkong. Ondanks stevige discussies zal de regering in Peking erop toezien dat het plan doorgaat. De snelweg tussen Hongkong en de casino's in Macau zal twee keer drie rijstroken hebben en lopen over een 42 kilometer lange aaneenschakeling van bruggen en een tunnel. China hoopt dat de nieuwe verbindingen meer cohesie in de regio brengen, maar echte bruggen tussen het vasteland en Hongkong zijn even moeilijk te slaan als politieke bruggen.