De regio Halle-Vilvoorde verliest jaarlijks 1365 jobs. Met de sluiting van Renault Vilvoorde verliest de regio in één klap evenveel jobs als er normaliter over een periode van 2,5 jaar zouden verdwijnen.
...

De regio Halle-Vilvoorde verliest jaarlijks 1365 jobs. Met de sluiting van Renault Vilvoorde verliest de regio in één klap evenveel jobs als er normaliter over een periode van 2,5 jaar zouden verdwijnen.Binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde zijn er over de laatste vijf jaar gemiddeld 1365 jobs verdwenen. Dat verlies aan tewerkstelling viel vooral te noteren in de industrie. De dienstensector slaagde er tot nog toe in dit verlies goed te maken. De tertiaire sector in de regio groeide in diezelfde periode immers jaarlijks gemiddeld met 3472 jobs. Met andere woorden : de sluiting van Renault betekent in één klap het gemiddelde equivalent van 2,5 jaar jobverlies. De dienstensector zal die klap niet kunnen opvangen ; temeer daar ook heel wat afgeleide tewerkstelling verloren zal gaan wanneer Renault Vilvoorde daadwerkelijk de deuren sluit. Bovendien, zo berekent de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant ( Gom), ondergraaft de sluiting meteen de fundamenten van de dienstensector. Die kan zich, zo weet de Gom, slechts in stand houden wanneer ze voldoende kan terugvallen op een industriële basis. De moord op Renault komt des te erger aan voor de regio, omdat 51 procent van het Renault-personeel in Vlaams-Brabant woont. Minstens even erg, zo meent Alain Mosselmans, waarnemend administrateur-generaal van de Gom Vlaams-Brabant, is de hypotheek die een eventuele sluiting van Vilvoorde legt op mogelijke toekomstige investeringen in Vilvoorde. "Met de sluiting van de belangrijkste industriële vestiging van Vilvoorde wordt het effect van de inspanningen voor een nieuw economisch elan gehypothekeerd," zo klinkt het. De uitbouw van enige nieuwe industriële activiteit in het Vilvoordse wordt dan ook al jaren gecentraliseerd omheen de Renault- site. Zo tekent de Gom, met de nv Novovil, voor de sanering van de wijk Het Broek, als industriële zone. Het Broek ligt recht tegenover de vestiging van Renault. Ook de uitbouw van de transport- en distributiezone Cargovil mikt op Renault. De zone haalde ten andere in 1994 zetelbouwer Jocora, een joint venture tussen het Amerikaanse Johnson Controls, het Franse Roth Frères en het Belgische Eca binnen. Dit driemanschap tekent tevens voor Syncro Partners, een autozetelproducent actief vanuit Anderlecht. Jocora verhuisde van Aarschot naar de Cargovil-zone, precies om just-in-time autozetels te kunnen leveren aan enige klant Renault. Verdwijnt die, dan heeft Jocora ook niets meer om handen. Halle-Vilvoorde heeft straks wel nog een premier maar geen industrie meer.RENAULT De hefboom voor verdere industriële ontwikkeling van Vilvoorde is stuk.