De bewuste belegger van Etion-hoofdeconoom Geert Janssens is niet het zoveelste beleggersboek in een lange rij. Het is bijvoorbeeld niet een lange opsomming van al dan niet koopwaardige aandelen. Janssens bekijkt het breder en begint het boek op een originele manier. Er is een 'hoofdstuk nul', waarin de lezer getest wordt op zijn beleggerskennis. Janssens: "Dit is uiteraard geen exacte wetenschap, maar de testjes zullen u toch een redelijk betrouwbare i...

De bewuste belegger van Etion-hoofdeconoom Geert Janssens is niet het zoveelste beleggersboek in een lange rij. Het is bijvoorbeeld niet een lange opsomming van al dan niet koopwaardige aandelen. Janssens bekijkt het breder en begint het boek op een originele manier. Er is een 'hoofdstuk nul', waarin de lezer getest wordt op zijn beleggerskennis. Janssens: "Dit is uiteraard geen exacte wetenschap, maar de testjes zullen u toch een redelijk betrouwbare indruk geven van uw eigen kennisniveau." Een voorbeeld van zo'n vraag: U belegt 100 euro tegen een rente van 2 procent op jaarbasis. Hoeveel is uw belegging na één jaar waard? Of nog: Hoeveel is die belegging na vijf jaar waard? Een andere vraag is of een belegging die meer risicovol is, ook meer rendement zal opbrengen. Het antwoord daarop is 'neen'. Janssens: "Eigenlijk zou er moeten staan dat u meer rendement moet eisen naarmate een belegging meer risicovol is. Je mag er niet blindelings van uitgaan dat dat rendement ook volgt." Als de lezers geen 7 op 10 halen, loodst Janssens hen naar de hoofdstukken waarin begrippen als reële rente, beleggingshorizon, marktcyclus, renterisico en risicopremier worden uitgelegd. Er zijn voor de leek wel al tips over een aantal typische beleggingsportefeuilles. Zo wijst Geert Janssens erop dat cash thuishoort in elke portefeuille, al was het maar om snel te kunnen inspelen op nieuwe koopjes. De auteur maant aan tot voorzichtigheid: experimenteer met een paar virtuele portefeuilles vooraleer u aan de slag gaat met echt geld. Geoefende beleggers en mensen met een economische achtergrond worden naar andere delen van het boek gestuurd, die eerst de valkuilen van het beleggen behandelen en daarna tips geven om rendement te zoeken. De rode draad door De bewuste belegger is dat de belegger zich niet te veel moet laten beïnvloeden door emoties. Af en toe moet je afzien van kopen, stelt Janssens. Hij legt de nadruk op het verwerven van voldoende kennis vooraleer men beslissingen neemt. Of beter: het nuttig gebruiken van kennis over beursgenoteerde bedrijven. Een interessante passage in het boek is die over de fondsenindustrie. Maar ook daar maant Janssens aan: "Vertrouw niet blindelings op uw bank of tussenpersoon. Maak zelf uw huiswerk. Lees alle prospecten." Alain Mouton