Goed nieuws voor de Oost-Vlaamse ondernemers : er komt een Huis van de Economie. In het vroegere gebouw van de Bank van de Arbeid.
...

Goed nieuws voor de Oost-Vlaamse ondernemers : er komt een Huis van de Economie. In het vroegere gebouw van de Bank van de Arbeid.Tweehonderdvijftig miljoen frank pompt het Oost-Vlaamse provinciebestuur in een Huis van de Economie. Dat Huis moet alle Oost-Vlaamse ondernemers inlichten over expansiemogelijkheden, internationale samenwerking, professioneel management en dies meer. Het Huis, in de Volderstraat hartje Gent , zal drie provinciale diensten huisvesten : de Gomov ( Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen) die zich momenteel in het Citadelpark bevindt , de Erov ( Economische Raad van Oost-Vlaanderen dat momenteel een kantoor op de Vogelmarkt heeft en de provinciale Dienst Economie ondergebracht in het Provinciehuis. Daarmee is meteen gezegd hoe het economisch beleid van de provincie er momenteel uitziet : een nagenoeg onontwarbaar kluwen van allerhande subsidiepotjes die onder diverse instanties worden verdeeld. Een en ander wordt duidelijker uit de begroting van de provincie Oost-Vlaanderen. Wie als zelfstandige wil beginnen, wendt zich zo best tot Erov, niet tot Gomov. Erov beschikt immers over 2,9 miljoen frank voor een Info- en begeleidingsdienst voor bijstand en begeleiding van startende zelfstandigen. Kmo-leiders die hun bedrijfsvoering willen professionaliseren, laten best zowel Erov als Gomov links liggen. Zij kunnen wel terecht bij de Oost-Vlaamse Kamers van Koophandel en Nijverheid. Die hebben 4,8 miljoen frank via het Plato-project voor hulp aan professionalisering van kmo's. Bedrijfsleiders die niet alleen in Oost-Vlaanderen maar ook in het Nederlandse Zeeland actief zijn, kunnen bovendien nog wat extra Europees geld vangen. Dat is ook Erov niet ontgaan. Daar is nu Horizon, een Europees project dat samenwerking tussen Oost-Vlaamse en Zeelandse kmo's financiert. Maar wie zulke plannen koestert, kan wat dacht u ? ook terecht bij Gomov waar 3 miljoen frank klaar ligt voor grensoverschrijdende samenwerking. Erov en Gomov putten nog meer miljoenen uit de provinciale portemonnee. Erov ondersteunt initiatieven die Oost-Vlaamse producten promoten met 1,5 miljoen frank, en de organisatie aan promotieacties met 2,6 miljoen frank. Gomov heeft voor die promotie 4 miljoen frank over. Erov vangt nog 2,4 miljoen frank voor de begeleiding van bedrijfsleiders die het moeilijk hebben. Gomov krijgt nog 5 miljoen frank voor studieopdrachten, 6 miljoen frank voor streekontwikkeling en 2 miljoen frank voor de actie ter bevordering van de toelevering. Of dit kluwen met de creatie van één enkel Huis van de Economie gaat veranderen, blijft een open vraag. Het provinciebestuur denkt er alvast niet aan "Erov, Gomov en de Dienst Economie te fusioneren". Dixit de woordvoerder.ONDERNEMEN IN OOST-VLAANDEREN Huis van de Economie moet Oost-Vlaamse ondernemers wegwijs maken in expansiemogelijkheden, internationale samenwerking en management.