Voordat de inhoud op het net wordt gezet, moet hij natuurlijk eerst in kaart worden gebracht. Welk soort catalogus wilt u on line zetten? In welke kast ligt de papieren versie ervan verborgen? U kunt er beter eerst eens over nadenken. "Vooral omdat die informatie zich heel vaak op een niet-uniforme manier op verschillende dragers bevindt," aldus Tournay. Denk maar aan ...

Voordat de inhoud op het net wordt gezet, moet hij natuurlijk eerst in kaart worden gebracht. Welk soort catalogus wilt u on line zetten? In welke kast ligt de papieren versie ervan verborgen? U kunt er beter eerst eens over nadenken. "Vooral omdat die informatie zich heel vaak op een niet-uniforme manier op verschillende dragers bevindt," aldus Tournay. Denk maar aan al die schijfjes, paperassen, geplastificeerde folders en uiteenlopende informaticastandaarden als html, erp, xml et cetera."Pas daarna kan de cruciale fase van de digitalisering van start gaan. Eerst de inhoud uniform maken, dan pas op een technologisch platform zetten," doceert Tournay.En dat is lang niet even evident. Daarom geeft Content Europe _ in een partnership met ondernemers uit de sector zoals SAP, KPMG en CommerceOne _ ook adviezen voor het opzetten van e-contentprojecten. De start-up distilleert zijn knowhow om inhoud te structureren én te verrijken. Concreet kennen ze sleutelwoorden toe aan producten, foto's of gebruiksaanwijzingen bij de productbeschrijvingen, om die later op het scherm te kunnen sorteren. Het leeuwendeel van zijn inkomsten haalt het bedrijf uit de verkoop van het programma OMCT v1.5 ( Open Merging Content Technology), een open informaticaoplossing in verschillende talen en valuta voor het creëren en beheren van elektronische catalogi. "Wij beschouwen onszelf daarom allereerst als uitgevers," zegt Tournay. En dat werkt, want Content Europe groeit gestaag. Op anderhalf jaar tijd is het personeelsbestand van vijf naar 210 medewerkers geklommen, en de onderneming was voor het vierde kwartaal van 2000 goed voor een omzet van 3 miljoen euro (121 miljoen frank). Tegen het einde van dit jaar zou dat zelfs tot 12 miljoen euro (484 miljoen frank) moeten oplopen. Wie zei ooit dat de verpakking belangrijker is dan de inhoud? Sébastien Buron