Fondsen die inzetten op de milieu-economie hebben de afgelopen drie jaar uitstekend gepresteerd. De producten in onze selectie haalden in die periode een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 20 procent (zie tabel Zeven milieufondsen). De meeste zijn vrij klein van omvang: ze beheren minder dan 200 miljoen euro activa. Alleen het BlackRock GF - New Energy Fund overschrijdt de kaap van 1 miljard euro. Ze worden actief beheerd en beleggen doorgaans in een vrij beperkt aantal lijnen -- gemiddeld vijftig.
...

Fondsen die inzetten op de milieu-economie hebben de afgelopen drie jaar uitstekend gepresteerd. De producten in onze selectie haalden in die periode een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 20 procent (zie tabel Zeven milieufondsen). De meeste zijn vrij klein van omvang: ze beheren minder dan 200 miljoen euro activa. Alleen het BlackRock GF - New Energy Fund overschrijdt de kaap van 1 miljard euro. Ze worden actief beheerd en beleggen doorgaans in een vrij beperkt aantal lijnen -- gemiddeld vijftig. De beheerders van die fondsen investeren in een zeer gediversifieerde selectie van middelgrote kapitalisaties. De top tien van de grootste posities in hun portefeuilles bevat nauwelijks overlappingen. Het accent ligt op Amerikaanse waarden, die ongeveer de helft van de activa vertegenwoordigen. Nordea 1 - Climate & Environment Equity Fund is het beste fonds in deze categorie, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 21 procent over de afgelopen drie jaar. Het zet in op bedrijven die bijdragen tot een verlaging van de CO2-uitstoot. "Dat bewijst dat een focus op bedrijven die minder CO2 uitstoten voor de belegger ook een goed rendement kan opbrengen", zegt Karim Sayyad van Nordea AM. De beheerders gaan uit van een beleggingsuniversum van 900 bedrijven. Ondernemingen die geen goede ESG-score halen of waarvan het aandeel niet voldoende liquide is, vallen af (zie kader Sociaal verantwoordelijk beleggen). De analisten berekenen de waardering van de bedrijven op basis van de cashflows en hebben vaak ontmoetingen met directies van bedrijven. "Onze opzet is ondernemingen te vinden waarvan de markt aanzienlijk minder verwacht dan wij", zegt Karim Sayyad. "Het fonds concentreert zich op drie domeinen: alternatieve energiebronnen zoals windenergie en hydro-elektriciteit (10 % van de beheerde activa), milieubescherming (15 %) en vooral energie-efficiëntie (75 %). De meeste posities zijn middelgrote kapitalisaties uit ontwikkelde landen, wat tot gevolg heeft dat de volatiliteit van het fonds hoger is dan die van zijn referentie-index, de MSCI World. "We zijn slechts beperkt belegd in de opkomende markten, omdat het moeilijk is daar geschikte kandidaten te vinden." Een van de belangrijkste waarden in de portefeuille is de Amerikaanse groep Hexcel, een producent van koolstofvezels, die meer en meer worden gebruikt in de vliegtuigbouw. Dat materiaal is drie keer sterker en vier keer lichter dan staal en aluminium. Luchtvaartmaatschappijen die investeren in zulke toestellen, kunnen hun brandstofkosten zo met ongeveer een vijfde terugdringen. Een andere belangrijke waarde is Plum Creek Timber, een Amerikaanse producent van houtpellets, die ook een van de grootste grondeigenaars in de Verenigde Staten is. Bij de Europese waarden behoort Schneider Electric, dat verlichting en verwarming combineert, en Continental, dat banden voor hybride wagens maakt. Frédéric Dineur"Ook een focus op bedrijven die minder CO2 uitstoten, kan voor de belegger een goed rendement opbrengen"