Het kroonjuweel van onze sociale zekerheid, de ziekteverzekering, mag volgens plan jaarlijks met 4,5 % stijgen. Voor 2005 betekent dat een budget van 17,2 miljard euro, of bijna een miljard meer dan in 2004. Die enorme vlucht van het Riziv-budget is te wijten aan het stijgende prijskaartje van de vergrijzing, maar evengoed aan de hogere kostprijs van de nieuwe medische technologieën.
...

Het kroonjuweel van onze sociale zekerheid, de ziekteverzekering, mag volgens plan jaarlijks met 4,5 % stijgen. Voor 2005 betekent dat een budget van 17,2 miljard euro, of bijna een miljard meer dan in 2004. Die enorme vlucht van het Riziv-budget is te wijten aan het stijgende prijskaartje van de vergrijzing, maar evengoed aan de hogere kostprijs van de nieuwe medische technologieën. Traditiegetrouw bleek bij de opmaak van de begroting die stijging met 4,5 % niet voldoende om het huidige gezondheidsbeleid ongewijzigd voort te zetten. Anders gezegd: de minister moest 250 tot 300 miljoen extra besparingen vinden. Om de pil voor de sector enigszins te vergulden, presenteerde minister van Sociale Zaken Rudy Demotte ( PS) ook enkele gunstmaatregelen zoals gratis tandzorg voor kinderen. Tot de winnaars van de besparingsronde horen dit jaar de geneesmiddelenindustrie en de ziekenhuizen. De hospitalen krijgen de komende drie jaar telkens een extraatje van 33 miljoen euro en bovendien trekt de regering eenmalig 200 miljoen euro uit om de achterstallen in de financiering van ziekenhuizen weg te werken. Ook de geneesmiddelenindustrie kan zich gelukkig prijzen. De jongste maanden klopte Pharma.be, de vereniging van geneesmiddelenproducenten, bij de minister aan met een pleidooi voor een 'realistischer' geneesmiddelenbudget. "We werden bestraft met omzetheffingen omdat het geneesmiddelenbudget systematisch werd onderschat," zegt Leo Neels, algemeen directeur van Pharma.be. Voor 2005 kwam er uit het overleg tussen het Riziv en Pharma.be een stijging van 11,7 % uit de bus. Om dat mogelijk te maken, storten de geneesmiddelenproducenten zelf 100 miljoen euro aan het Riziv. Het bestaande correctiemechanisme van de claw back blijft echter bestaan. Met andere woorden: als de Belgen volgend jaar te veel pillen slikken, moet de geneesmiddelenindustrie twee derde van die 'overconsumptie' terugstorten aan het Riziv. En die kans is reëel. De eigen raming van Pharma. be voor 2005 ging uit van een geneesmiddelenbudget van 3,52 miljard euro. De reële uitgaven voor geneesmiddelen in 2004 zullen naar schatting uitkomen op 3,07 miljard. En dat is precies het budget dat dankzij de stijging van 11,7 % voor 2005 is goedgekeurd. Groeien binnen het budget is dus uitgesloten. En toch is Neels gematigd positief. "Het is een eerste stap om de regeringsbelofte waar te maken en ons af te rekenen op een realistisch geneesmiddelenbudget." Verliezers zijn deze keer vooral de artsen. Bij hen vindt de regering 37,5 miljoen euro aan besparingen door de graduele verhoging van de honoraria uit te stellen. De huisartsen kunnen overigens wel de in december 2003 afgesproken consultatievergoedingen (30 euro voor een huisbezoek en 20 euro in de dokterspraktijk) handhaven. Marc Moens, voorzitter van het artsensyndicaat BVAS: "Wij zijn niet tevreden, maar willen dit akkoord wel bij onze achterban verdedigen. Dan moeten we wel een aantal begeleidende maatregelen krijgen, zoals een premie voor de beroepsaansprakelijkheid, het bevriezen van de afhoudingen op honoraria en een tegemoetkoming aan de pediaters." R.B.