Morgen 3 september begint de regering- Verhofstadt aan het échte werk. Met de eerste ministerraad wordt een maand op gang geschoten waarin heel wat inhoudelijk werk moet worden verricht. Na de zware brok van de dioxinecrisis - die nog niet is verteerd - moet nu blijken wat de échte inhoud van het vage regeerakkoord is. Tony Vandeputte, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen ( VBO), kijkt nauwlettend toe.
...

Morgen 3 september begint de regering- Verhofstadt aan het échte werk. Met de eerste ministerraad wordt een maand op gang geschoten waarin heel wat inhoudelijk werk moet worden verricht. Na de zware brok van de dioxinecrisis - die nog niet is verteerd - moet nu blijken wat de échte inhoud van het vage regeerakkoord is. Tony Vandeputte, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen ( VBO), kijkt nauwlettend toe. TRENDS. Wat zijn uw eerste indrukken van de nieuwe regering? TONY VANDEPUTTE (VBO). Ze heeft nog niet goed afgesproken wie wat zegt waarover en hoe. Dan krijg je natuurlijk tegenstrijdige berichten, soms van dezelfde minister. De regering als regering functioneert nog niet goed. Hoogstwaarschijnlijk is dat een kinderziekte, maar toch ook een gevolg van de opsplitsing van bevoegdheden. Wat me in dit prille begin ook is opgevallen, is de handigheid en het gezag van premier Guy Verhofstadt. Hij treedt bij moeilijkheden snel en krachtig op. Hij weet wanneer te luisteren en wanneer te trancheren.Het dioxinedossier is met veel standvastigheid en kracht verdedigd door SP'er Freddy Willockx, maar misschien wel wat te overmoedig. Maar nu moet het echte inhoudelijk werk beginnen. De regering moet nu kleur bekennen. Zullen de voorstellen alle kleuren van de regenboog hebben of zal er een duidelijke lijn in zitten? Uit het regeerakkoord blijkt dat de problemen niet zijn uitgepraat. Men heeft gewoon alle partijen argumenten gegeven om toe te treden tot de regering. Maar alles zal moeilijk kunnen, men zal keuzes moeten maken. De begroting wordt de testcase. Een zeer zwak punt is de sociale zekerheid. Het regeerakkoord begint met een mooie verklaring over de actieve welvaartsstaat (meer mensen aan het werk krijgen en minder nadruk dan in het verleden op uitkeringen), maar verder gaat de invloed van de PhD van Frank Vandenbroucke niet. Want de rest van de tekst zegt dat alle uitkeringen moeten verhogen: pensioenen, gezondheidszorgen, zorgverzekering voor ouderen... Dat is dus net het tegenovergestelde van de actieve welvaartsstaat. Van de hervoming van de sociale zekerheid is geen spoor te bekennen. Verhofstadt heeft alle garanties gegeven aan de socialisten. We zien nu dat bijvoorbeeld in de algemene raad gezondheidszorgen de voorstanders van meer uitgaven staan te trappelen van ongeduld om meer geld uit te geven. Wij staan daar alleen en hopen op een meer evenwichtige aanpak. Hier ligt de achilleshiel van de nieuwe regering. Welke dossiers zijn voor het VBO prioritair?Ten eerste de lastenverlaging. Het kan niet dat men nu bij de begroting wel zou kiezen voor bijvoorbeeld de startbanen en de lastenverlaging uitstelt. Ik denk dat de premier dit dossier naar zich toe zal trekken.Ten tweede de werking van de overheid, de administratieve vereenvoudiging. De geplande promotiecampagne van België in het buitenland zal weinig uithalen als de dagelijkse werking van de administratie niet beter wordt.Derde dossier is de fiscaliteit. We moeten dringend onze fiscaliteit aanpassen aan de nieuwe realiteit van euroland. Er gebeurt momenteel op dit vlak veel in het buitenland, in Duitsland bijvoorbeeld.Ten vierde stel ik vast dat in Europa een andere as aan het ontstaan is, tussen Duitsland en Groot-Brittannië. Frankrijk blijft momenteel een beetje in de hoek staan. Positief gevolg daarvan is dat die "linkse" Duitse en Britse regeringen een koers willen varen die we kunnen onderschrijven. Er is een gemeenschappelijk document gemaakt door medewerkers van Tony Blair en Gerhard Schröder. Ik heb die tekst gelezen en kan hem bijna volledig onderschrijven. Het negatieve aspect van die nieuwe as is dat Europa te eenzijdig vanuit een economisch oogpunt wordt bekeken. De Europese constructie moet in de eerste plaats een politieke dimensie hebben. Met Frankrijk stond die dimensie centraal, nu wint de Britse visie geleidelijk veld. Hoe dan ook, onze regering moet die Europese ontwikkeling opvolgen en er zelfs op anticiperen. Door de samenstelling van deze ploeg zou ze toch makkelijk moeten kunnen aanleunen bij Blair en Schröder?Ja, maar de PS en SP staan ver van de opvattingen van Blair en Schröder. En niet alleen de PS, hoor.Wat verwacht u van de contacten tussen regering en sociale partners? Zal de regering jullie nog weten wonen?In de contacten totnogtoe waren we steeds met dertig tot veertig. Je weet dan niet meer wie wat zegt en wie wat vertegenwoordigt. Onderhandelen met een kleinere groep gaat vlotter. De VLD is niet gewend aan die contacten en tot voor kort moest ze er zelfs niets van weten. Dat standpunt heeft de partij nu herzien en ze wil er werk van maken. Maar de VLD heeft niet de gewoonte om met de sociale partners om te gaan. We hebben al een ontmoeting gevraagd met de regering in verband met de opvolging van het interprofessioneel akkoord: de verhoging van het inkomen van de lage inkomens, werkloosheidsvallen, einde loopbaanproblematiek, leeftijdsgrens brugpensioen.... Het antwoord was "dat komt wel".De socialisten daarentegen weten wel hoe ze met de sociale partners moeten praten. We zouden graag hebben dat het niet alleen vanuit die hoek komt. Anders zullen er ongelukken gebeuren. Kijk ook naar de regeringsonderhandelingen: de socialisten wisten zeer goed wat ze wilden, ze kenden de dossiers vanuit de vorige regering. Je vindt dan ook hun merktekens terug in het regeerakkoord.Wat vindt u van het dossier Tractebel-Suez?Enerzijds denk ik dat de garanties die eerder door Suez werden gegeven belangrijk zijn, maar men moet ook vragen stellen over de duurzaamheid van die afspraken op lange termijn. Ten tweede vind ik de Europese aanpak de goede. We lopen misschien vooruit op wat zich in de andere landen nog zal voordoen.Anderzijds moeten overnames van Belgische bedrijven gedecentraliseerd gebeuren. Het kan niet dat de knowhow die we hebben, het klantennet, de O&O worden leeggezogen. Dat alle beslissingen in het buitenland worden genomen. Landen zoals Frankrijk hebben een meer centralistische neiging. Daar heb ik reserves bij. Duitsers, Engelsen en Amerikanen hebben vaak een andere aanpak.Dat de regering zich nu voorneemt om de liberalisering van de energiemarkt te versnellen, daar staan we als VBO volledig achter.GUIDO MUELENAER