Klachten van buren over milieuhinder ? Met openheid verjaagt Occidental Chemical in Genk de hersenschimmen.
...

Klachten van buren over milieuhinder ? Met openheid verjaagt Occidental Chemical in Genk de hersenschimmen.Geen hoge woorden, geen blabla, maar concrete informatie. Dat eiste bedrijfsdirecteur Laurent Verlinden bij het verschijnen van de nieuwsbrief van nv Occidental Chemical. Sinds einde '95 dropt het chemisch bedrijf aan de Fordlaan in Genk halfjaarlijks een nieuwsbrief in 180 brievenbussen in de buurt. "Naar vergaderingen komen mensen na een tijdje niet langer. Door een nieuwsbrief blijven ze voortdurend op de hoogte. In onze jongste brief stellen we de directie voor, met haar bezigheden binnen en buiten het bedrijf. Dat zijn drempelverlagende introducties. Als de buren klachten hebben, kennen ze meteen de naam van de bevoegde persoon." De nieuwsbrief van Occidental Chemical telt vier tot zes bladzijden. Hij is vlot leesbaar, het jongste nummer besteedt aandacht aan de acties rond geluidshinder bij Occidental Chemical. Voor de vlotte taal zorgt PR Force, het Antwerpse communicatiebureau van Dirk Janssen. "De nieuwsbrief kost ons bijna niets," merkt Laurent Verlinden op. "Hij wordt verspreid op kopieerpapier. Met de inhoud zijn we toch dagelijks bezig. Hij verplicht ons na te denken over hetgeen we doen." De nieuwsbrief is trouwens niet het enige bewijs van het opendeurbeleid. Tweemaal per jaar vindt een grootse informatievergadering plaats. Daar zijn naast de bewoners, ook de naburige bedrijven van de Genkse industriezone en de gemeentebesturen van Diepenbeek en Genk aanwezig. Sinds '87 wordt om de twee jaar een opendeurdag gehouden. Toch blijkt de respons op deze bedrijfsdagen in de buurt beperkt.Occidental Chemical houdt het niet alleen bij woorden. Begin jaren negentig kwamen er klachten over lawaaihinder, van de buren en van Aminal. De voorbije vijf jaar werd 27 miljoen frank geïnvesteerd, waardoor de lawaailast met een vijfde verminderde. De uitstoot van schadelijke stoffen werd de voorbije vijftien jaar met driekwart verminderd. Daarvoor werd een bedrag van 13 miljoen frank uitgetrokken. Een waterzuiveringsinstallatie en andere recyclagetechnieken slorpten 136 miljoen frank op. Het brengt het totaal aan milieu-investeringen op bijna 180 miljoen frank. En zopas werd gestart met een programma voor bodemsanering, voor een bedrag van 145 miljoen frank. De nv Occidental Chemical is een 100 %-dochter van Occidental Petroleum Corporation, met hoofdzetel in Los Angeles (VS). Bij de dochter in Genk werken honderd mensen, en die genereerden vorig jaar een omzet van 1 miljard frank. Occidental vervaardigt drie producten : acid, fenolharsen en polyester. LAURENT VERLINDEN (OCCIDENTAL CHEMICAL) Een nieuwsbrief doet het bedrijf nadenken over de strategie.