Telinfo is opnieuw een rijpe appel voor beleggers. Wie begin dit jaar inkocht, verdiende zijn geld dubbel en dik terug. Maar waaraan heeft Dirv-pionier John Cordier die ommekeer precies te danken ? Hoe sterk oogt zijn comeback ?
...

Telinfo is opnieuw een rijpe appel voor beleggers. Wie begin dit jaar inkocht, verdiende zijn geld dubbel en dik terug. Maar waaraan heeft Dirv-pionier John Cordier die ommekeer precies te danken ? Hoe sterk oogt zijn comeback ?Momentopname : mei '93. John Cordier probeert zijn zinkend schip de beursgenoteerde software- en telecomgroep Telinfo drijvende te houden. Zo'n 190 van de 1800 werknemers zijn afgevloeid. Directie- en kaderleden hebben 5 tot 11 % loon ingeleverd. Langdurige gesprekken met de Vlaamse regering en de Gimv over een obligatielening van 250 miljoen frank zijn op niets uitgedraaid. De koers van het aandeel torent maar net boven zijn historische dieptepunt van 266 frank uit. Sidmar-voorzitter Norbert von Kunitzki met 45 % de grootste aandeelhouder in Telinfo wil er geen doekjes meer om winden. "We moeten alle ballast overboord gooien," vertelt hij aan de pers. "Telinfo is echter geen participatie die we voor een appel en een ei van de hand willen doen. Als we pakweg één miljard frank kunnen krijgen, dan zullen we niet aarzelen." Vandaag is het 40 maanden later. Telinfo slaagde in de turnaround. Het hernieuwde beursvertrouwen stuwde de koers tot een recordhoogte van 1286 frank. Omgerekend is het Sidmar-belang nu (40,6 %) meer dan 2,5 miljard waard. Eén nuance echter met vroeger. Eind vorig jaar "verankerde" het Gentse staalbedrijf één derde van zijn Telinfo-aandelen in een gemeenschappelijke holding met Gimvindus. Boudweg verkopen lijkt niet meer zo voor de hand te liggen. We polsten Norbert von Kunitzki opnieuw. Hij is duidelijker dan ooit : "Als iemand ons vandaag een bod van 1200 tot 1500 frank per aandeel zou doen, dan is dat een offer we can't refuse. Iemand die zo'n prijs wil betalen, koopt de toekomst en is blijkbaar bereid om in Telinfo te investeren. Als die partner toegevoegde waarde heeft voor Telinfo, dan verkopen we." GOED NIEUWS.John Cordier reageert verheugd op die uitspraak. "Dat is voor ons goed nieuws. Een partner die complementair is en ons iets bijbrengt op het niveau van afzetgebieden, kan alleen maar meerwaarde bieden voor álle aandeelhouders. Want een introductie in landen waar we minder sterk staan, is welkom. We staan hiervoor open, wat niet betekent dat Telinfo vol ongeduld staat te trappelen om een nieuwe partner. Maar het geeft een zeer goed gevoel te weten dat die mogelijkheid nu kan bestaan." Telinfo is inderdaad altijd van oudsher een Benelux-gebeuren geweest : goed voor 84 % van de omzet (vorig boekjaar). De rest van Europa tekende in '95 voor slechts 14 % of 821 miljoen frank. Al lijkt op dit front nu enige beweging te komen. Zegt Edwin Bex, financieel directeur : "Vorig jaar boekten we in Duitsland ruim 100 miljoen frank omzet. De eerste helft van dit jaar was goed voor 144 miljoen en we verwachten tegen eind dit jaar een verdrievoudiging tegenover '95." Als forse duwers noemt Bex de contracten met Dupont de Nemours en Dresdner Bank. Ook de filialen in Groot-Brittannië en Italië vlotten goed : respectievelijk 199 en 200 miljoen frank omzet in '95, met vooruitzicht op groeicijfers van 20 % en 30 % dit jaar. Maar Frankrijk blijft ter plaatse trappelen. En Nederland vorig jaar goed voor 980 miljoen frank (dankzij onder andere het KPN-contract) zou dit jaar in absolute cijfers dalen. John Cordier beseft dit. "De groei die we de eerstvolgende drie jaren op het Europese vlak kunnen realiseren, zal niet onbelangrijk zijn," merkt hij op. "Maar als we deze groei door de intrede van een partner kunnen versnellen, dan gaan we die zeker overwegen." Op amper enkele weken tijd is het beursklimaat rond Telinfo deze zomer flink veranderd. Het bedrijf is opnieuw een rijpe appel voor beleggers. Terwijl iedereen in het verleden wel geld wilde lenen aan het bedrijf ("obligaties") maar nauwelijks durfde te investeren ("aandelen"), lijkt die situatie nu grondig bijgestuurd. De kloof tussen beide waarden wordt opnieuw aanzienlijk kleiner (zie grafiek). Ook de buitenlandse belangstelling blijkt niet gering. Zowel het Britse Kleinwort Benson als de Rabobank publiceerden onlangs een uitgebreide studie over het Telinfo-aandeel. OPKIKKER.Is dit nu de definitieve comeback van Dirv-pionier John Cordier ? De bekendmaking, in september '95, dat Mobistar de tweede Belgische GSM-licentie verwierf, zorgde al voor een eerste opkikker. De koers van Telinfo dat 10 % in de operator bezit schoot met 18 % omhoog tot 720 frank. In januari volgde een tweede koersopstoot : het bedrijf boekte een omzetstijging in '95 met 6 %, verzesvoudigde zijn groepsresultaat en er werd melding gemaakt van dividenduitkering in '97. Juli zorgde uiteindelijk voor de doorbraak : de halfjaarlijkse omzet van Telinfo bleek met 14 % gegroeid en Cordier voorspelde een courante jaarwinst vóór belastingen van 284 miljoen (+32 %). Het aandeel catapulteerde zichzelf in 4 weken tijd van 800 naar 1280 frank. Prompt schroefde de G-Bank die net de succesvolle kapitaalverhoging van Telinfo had begeleid zijn winstvoorspellingen per aandeel bij van 36 naar 50 frank (courant, vóór belastingen). Cruciale vraag waar iedere sceptische belegger mee zit : waaraan dankt Telinfo dit opmerkelijke omzet- en winstherstel ? "Zo'n 80 % van ons orderboekje bestaat tegenwoordig uit totaalprojecten. Dat is meer dan vroeger," merkt verkoopdirecteur Jan De Schepper op. "Dat wil zeggen dat we niet alleen het netwerkmateriaal leveren en installeren bij de klant, maar ook zorgen voor de optimalisatiestudie, de ontwerpfase, het projectmanagement, opleiding, helpdesk en onderhoud." Telinfo blijkt nog steeds erg goed aan te slaan bij zijn financiële cliënteel. Zo worden dit jaar twee reuzenorders opgeleverd : één bij de KB-groep, een ander bij het bankennetwerk Isanet (telkens 150 miljoen frank). Andere bestellingen kwamen van Fortis, Banksys en de Brusselse beurs, elk goed voor om en bij de 30 miljoen. Een ander voorbeeld is het contract met Cera en Gemeentekrediet (100 miljoen frank), waarbij Telinfo netwerkapparatuur van Nortel gebruikt. "De toegevoegde waarde die Telinfo hierbij levert, kan tot 50 % van de totale contractwaarde bedragen," aldus Michel Lamberechts, gedelegeerd bestuurder van Nortel in België. Voeg daarbij de hogere winstmarge in netwerkdiensten en dit verklaart hoe het bedrijf ontsnapt aan de prijserosie tot 15 % per jaar in de verkoop van hardware. BALANS.Een ander pluspunt is dat Telinfo eindelijk zijn balans, sinds de afstoot van de divisie toepassingssoftware (aan Ernst & Young Management), onder controle lijkt te hebben. Zo daalde de post "voorraden en bestellingen in uitvoering" vorig jaar in één klap met 192 miljoen frank "We plaatsen nu pas een order bij een leverancier als we zeker zijn van een order bij de klant," stelt Edwin Bex. Daardoor vermijdt de groep risico's op waardevermindering en verbetert ze de kaspositie. Eigen onderzoek en ontwikkeling worden nauwelijks nog geactiveerd, maar meteen als uitgave geboekt. En voor software een steeds vitaler element in netwerken klopt het bedrijf zoveel mogelijk aan bij derden. Bex : "Het wiel hoeven we niet meer opnieuw uit te vinden." Twee details in het jaarverslag geven aan waar dit verhoogde winstpotentieel van Telinfo ligt. Vorig jaar investeerde de groep 250 miljoen frank in "fieldmateriaal". Dit is reserve-apparatuur bestemd voor onderhoudscontracten, waar de marges erg aantrekkelijk zijn. En in '95 steeg ook de post "voorzieningen voor overige risico's en kosten" (+55 %). Een interessante barometer, want in die rubriek worden de garanties gestopt die Telinfo aan klanten biedt op de verkoop van eigen toestellen. En op eigen apparatuur wordt nog altijd meer winst gemaakt dan op apparatuur van derden. John Cordier zegt ook andere wegen te hebben afgezocht om het technologisch vernuft van zijn groep te gelde te maken. Een voorbeeldje. "Met Analog Devices ( AD) sloten we recent een licentie-overeenkomst waarbij onze software voor modemsnelheden tot V32bis op hun chip wordt verkocht," aldus Cordier. "Het is de eerste maal dat we zoiets doen. Dit kan voor ons een niet geringe omzet worden, afhankelijk van het succes van het product op de markt. Er is geen vooruitbetaling geboekt, niets is in het budget opgenomen, dit kan alleen maar meerwaarde betekenen." INKOMSTEN.Drie marktpijlers moeten op termijn, zo stippelt Cordier de toekomst uit, elk één derde van de inkomstenstroom genereren. Eén : het netwerkgebeuren. Cordier : "Door de explosieve groei van het Internet en het intranet ligt hier voor ons een enorm potentieel op het niveau van access." De contracten met Isanet, Planet Internet en Belgium Online waarin Telinfo vorige maand 15 % kocht moeten het belang hiervan onderstrepen. Recent nog keurde de raad van bestuur een nieuwe participatie goed : 30 % in het Leuvense NetVision, gespecialiseerd in Internetverbinding en -beveiliging (zie kader : NetVision). Twee : het dienstengedeelte. "We zien steeds meer netwerken totstandkomen, waarbij dé grote bezorgdheid van de operatoren is dat zij hun cliënteel een technologische helpdesk kunnen aanbieden. Onze specialiteit," aldus Cordier. Telinfo investeert dit jaar 150 miljoen frank in de uitbouw van een productivity center voor dergelijke diensten (op afstand) in Bergen. Drie : de operatorinkomsten uit draadloze communicatie, met Mobistar als boegbeeld. John Cordier : "Deze markt is veel veiliger dan het klassieke draadverkeer. Morgen kan iedereen een telefoonnet ten dienste stellen van de bevolking. Maar het aantal frequenties in het GSM-gebeuren is beperkt. We zijn hier dus voor een stukje beschermd." Telinfo wil deze activiteit als springplank gebruiken om zijn kennis in het mobiele data-gebeuren voor professioneel gebruik uit te breiden. "Nú al ontwikkelen we een aantal toepassingen waarvoor ook andere operatoren, buiten Mobistar, belangstelling zouden kunnen hebben," zegt Cordier. "Met France Télécom ( nvdr de partner in Mobistar) kijken we uit naar mogelijkheden om onze onderzoeksinspanningen te delen." Kortom, over de boodschap mag geen twijfel bestaan : er is groeipotentieel voor het netwerkbedrijf uit Haasrode. "En logischerwijs heeft dit ook zijn waarde voor de beleggers op de beurs," zo vindt Cordier. Dit klopt. Wie op 16 januari '96 aandelen inkocht, zag sindsdien z'n koers verdubbelen. Maar voor sommige analisten is dit allerminst een reden om hun nuchterheid te verliezen. "Telinfo kan vandaag nog bezwaarlijk goedkoop worden genoemd," vindt Werner Smets van de Kredietbank. Hij voorspelt voor dit jaar een courante groepswinst ná belastingen van 255 miljoen frank. Dit komt neer op 47 à 48 frank per aandeel. "Vorig jaar lag deze winst bij Telinfo nog op 50 frank per aandeel," aldus Smets. "Zijn de meeste beleggers zich daar wel voldoende van bewust ?" MOBISTAR.De forse toename van het aantal aandelen (met 37,5 %) bij de jongste kapitaalverhoging van Telinfo zorgde inderdaad voor een flinke winstverwatering. Bovendien waarschuwde de KB al in juni voor een "lichte overperformance" van het aandeel in de eerstkomende 12 tot 18 maanden. In het buitenland lijkt men zich van die signalen nauwelijks iets aan te trekken. Alleen al de 10 %-participatie die Telinfo in Mobistar aanhoudt zo schat analist Quentin Quarterman van Kleinwort Benson is grofweg 3,2 miljard frank waard (of, omgerekend, 52 % van de marktwaarde van Telinfo, tegen een koers van 1150 frank). Dit zou de geruchten kunnen verklaren dat Britse institutionelen deze zomer de handel in Telinfo-aandelen hebben omhooggekrikt. "De Britten hebben het voordeel dat ze de evolutie kennen van mobiele operatoren ( nvdr zoals Orange) op de beurs," glimlacht John Cordier. "Het gebeurt immers niet elke dag dat beleggers op een mobilofoonaandeel kunnen inschrijven" (zie ook kader : Mobistar). Bij onze noorderburen wordt ook op andere argumenten gewezen. Vorige maand lichtte het Iris ( Institute for Research and Investment Services) een joint venture van Rabobank en de Robeco Group Telinfo door. Interessant in die studie is dat hierbij drie Nederlandse groeibedrijven als toetssteen dienen. "Op basis van de koerswinstverhouding is Telinfo in '96 nog duurder dan Cap Volmac," schrijft het rapport. "Maar ten opzichte van de groeiers Getronics en CMG doet Telinfo een discount van circa 30 % in '96 en circa 40 % in '97." Telinfo is op alle maatstaven gunstig gewaardeerd, zo luidt het eindverdict. Maar er is een maar : "Het risico dat beleggers lopen, is in verhouding hoger en de verhandelbaarheid blijft beperkt". Ook op dit punt lijkt Cordier lessen te trekken. Vorige week werd bekend dat hij het Telinfo-aandeel zo vlug mogelijk van de contant- naar de (veel liquidere) termijnmarkt wil verhuizen. Of de Brusselse beursdirectie hierop zal ingaan, is vooralsnog onduidelijk. Hoe dan ook, marktexpansie en winstgroei worden dé voornaamste kopzorgen waarmee de Telinfo-topman de eerstkomende jaren zijn geloofwaardigheid zal moeten bevestigen. Het wordt een uitdaging. Alle beetjes zullen daarbij helpen. "Onze orderportefeuille voor dit jaar ligt zo'n 35 % hoger dan vorig jaar," zegt John Cordier. In '95 was dit nog 52 %. "En voor dit jaar stevenen we wellicht af op een jaaromzet van 6,8 miljard frank of een stijging met 16 %." Vorig jaar was dit 20 %.Om die rendabiliteit op te krikken, komt er trouwens hulp uit onverwachte hoek : Vadertje Staat. Dankzij een wetswijziging wordt het vanaf '97 mogelijk om overgedragen verliezen waarvan de Telinfo-groep 1,1 miljard frank in de boeken heeft staan voor 100 % fiscaal aftrekbaar te maken. Dit zou de belastingdruk bij Telinfo op groepsniveau doen zakken van 35 % naar minder dan 30 %. Zoals gezegd, alle beetjes zullen helpen. PIET DEPUYDT JOHN CORDIER (TELINFO) Ik sta open voor de intrede van een partner om onze Europese groei te versnellen.