De verontwaardiging is nog altijd groot bij Peter Vansintjan. Vorige week probeerde hij het sociaal conflict bij waardetransporteur Brink's te ontmijnen. De vakbonden staken al twee weken omdat ze niet aanvaarden dat de werknemers voortaan moeten werken onder het arbeidersstatuut. Tijdens de socialebemiddelingspoging werd duidelijk dat de directie van Brink's niet wou onderhandelen over een oplossing en eigenlijk aanstuurde op een faillissement.
...

De verontwaardiging is nog altijd groot bij Peter Vansintjan. Vorige week probeerde hij het sociaal conflict bij waardetransporteur Brink's te ontmijnen. De vakbonden staken al twee weken omdat ze niet aanvaarden dat de werknemers voortaan moeten werken onder het arbeidersstatuut. Tijdens de socialebemiddelingspoging werd duidelijk dat de directie van Brink's niet wou onderhandelen over een oplossing en eigenlijk aanstuurde op een faillissement. "De directie negeerde alle regels van het sociaal overleg in België", zegt Vansintjan. "De CEO van Brink's wilde mij niet eens zijn gsm-nummer geven. Ik mocht met die man geen contact hebben. Alles verliep via de advocaten van het bedrijf. Ter vergelijking, tijdens het sociaal conflict bij Carrefour vroeg ik hetzelfde aan de CEO en ik kreeg zijn nummer onmiddellijk. En dat is toch iemand die aan het hoofd staat van 16.000 werknemers." Dat Vansintjan zich ergert aan de onwil van de Brink's-directie om te onderhandelen, is niet verwonderlijk. Hij is al meer dan tien jaar sociaal bemiddelaar bij de federale overheidsdienst Werkgelegenheid en krijgt jaarlijks zo'n 50 tot 60 verzoeningsdossiers op zijn bord. Hij was onlangs onder andere sociaal bemiddelaar bij Carrefour, Godiva en AB Inbev. Hij heeft ook de voorbije jaren een aantal paritaire comités voorgezeten waar sectorale akkoorden worden afgesloten. "Vansintjan is de incarnatie van het Belgische overlegmodel", zegt een werkgever die vaak met hem heeft onderhandeld. "Voor hem gaat overleg voor alles. Hij is daarin zeer voluntaristisch." "Hij kent zijn vak heel goed, maar is zeer eigenzinnig", klinkt het elders. "Hij kiest vaak voor dezelfde aanpak. Hij vindt dat de werkgevers een aantal toegevingen moeten doen en als compensatie daarvoor zullen de vakbonden niet meer staken. Daarmee is in zijn ogen het bewijs geleverd dat vakbonden hun verantwoordelijkheid nemen." Niet alle werkgevers zijn gelukkig met die gang van zaken. Het is al gebeurd dat hij de werkgevers bij een sociaal conflict zover kreeg dat ze de stakingsdagen uitbetaalden. Vansintjan kreeg ook veel kritiek toen hij het sociaal conflict bij Godiva en Carrefour wist te ontmijnen. De prijs die daarvoor betaald moest worden, was brugpensioen vanaf 52 jaar. En dat in een periode waarin de vervroegde uittreding steeds meer kritiek kreeg. Volgens sommige werkgevers een bewijs dat Vansintjan zich hier laat leiden door zijn vakbondsachtergrond. Vansintjan is al decennia actief in de christelijke arbeidersbeweging. Hij is momenteel ook fractieleider van de CD&V in de Zottegemse gemeenteraad. "Ik kom inderdaad uit het ACW, maar er zijn ook sociaal bemiddelaars die een band hebben met werkgeversorganisaties", legt Vansintjan uit. "Mijn band met het ACW heeft nooit een rol gespeeld bij mijn optreden als sociaal bemiddelaar. Als een verzoener zich als vakbondsman profileert, krijgt hij niets gerealiseerd." Vansintjan is naast sociaal bemiddelaar ook kabinetschef van minister van Werk, Joëlle Milquet (cdH). "Dat is geen vreemde combinatie. Net als er ambtenaren van de RVA naar het kabinet zijn gedetacheerd, ben ik vanuit de overheidsdienst gedetacheerd." Vansintjan heeft jaren ervaring opgedaan als cabinetard bij ministers van Werk. Als master in politieke wetenschappen begon hij in 1985 bij Michel Hansenne (PSC) en werkte daarna bij Luc Vandenbrande (CVP) en Miet Smet (CVP). Vansintjan was onder andere de man achter de oprichting van de PWA's (Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen). "Dat is zijn verdienste", zegt een arbeidsmarktexpert. "In de jaren negentig bestond er op de kabinetten van Werk - die steevast bevolkt werden door ACW'ers - ook een grotere openheid dan nu om te praten over flexibilisering van de arbeidsmarkt, activering van werkzoekenden en de verhoging van de uittredeleeftijd. Nu is dat veel minder het geval. Het kabinet-Milquet is niet dynamisch." Vansintjan ontkent en verwijst naar de anticrisismaatregelen en het win-winaanwervingsplan. Hij heeft er ook geen probleem mee om te werken voor de in Vlaanderen niet echt populaire politica Joëlle Milquet. "Menselijk is ze zeer toegankelijk. Ik ken haar ook vooral als minister en niet als cdH-partijvoorzitter. En de Milquet van vandaag is ook niet meer die van 2007." Door Alain Mouton"Ik kreeg als sociaal bemiddelaar niet eens het gsm-nummer van de CEO van Brink's"