Op 4 december vorig jaar wachtten de markten vol spanning op het verdict van de bijzondere algemene vergadering van Nyrstar. Ze vreesden dat Trafigura, dat als grootste aandeelhouder meer dan 15 procent van het kapitaal in handen heeft, het herfinancieringsplan dat in de herfst werd doorgevoerd, zou blokkeren. Die geruchten bleken loos alarm, maar de tegenstand kwam van Umicore, het voormalige moederbedrijf van Nyrstar, dat nog 3 procent van het kapitaal van zijn onafhankelijke dochteronderneming in handen had. Nyrstar ontstond uit de fusie van de zinksmelterijen van Umicore en Zinifex. Umicore maakte bekend dat het zijn resterende zinkactiviteiten -- waaronder zinkchemicaliën en bouwproducten (inclusief VM Zinc) -- wil afstoten.
...

Op 4 december vorig jaar wachtten de markten vol spanning op het verdict van de bijzondere algemene vergadering van Nyrstar. Ze vreesden dat Trafigura, dat als grootste aandeelhouder meer dan 15 procent van het kapitaal in handen heeft, het herfinancieringsplan dat in de herfst werd doorgevoerd, zou blokkeren. Die geruchten bleken loos alarm, maar de tegenstand kwam van Umicore, het voormalige moederbedrijf van Nyrstar, dat nog 3 procent van het kapitaal van zijn onafhankelijke dochteronderneming in handen had. Nyrstar ontstond uit de fusie van de zinksmelterijen van Umicore en Zinifex. Umicore maakte bekend dat het zijn resterende zinkactiviteiten -- waaronder zinkchemicaliën en bouwproducten (inclusief VM Zinc) -- wil afstoten. Voor Umicore is die ommezwaai synoniem voor een nieuwe start, na de terugvallende resultaten in de afgelopen drie jaar. Zo bleef de bedrijfswinst in 2014 steken op 274 miljoen euro, tegenover nog 416 miljoen euro in 2011. Die achteruitgang is te wijten aan de daling van de prijzen van de edelmetalen. Die lagere tarieven hebben een sterke impact gehad op de resultaten van de divisie Recycling, die goed is voor 22 procent van de inkomsten en 43 procent van de winst. Nu de metaalprijzen zich lijken te stabiliseren en zelfs stijgen in euro, is Umicore vastberaden munt te slaan uit zijn sterke punten. In Katalysatoren, de divisie die de belangrijkste bijdrage aan de omzet levert, wil het profiteren van de boom van de autoverkoop in Azië, met de bouw van een ontwikkelingscentrum in Zuid-Korea en fabrieken in China, Thailand en India. De afgelopen zes maanden zijn er diverse nieuwe milieunormen van kracht geworden, waaronder Euro 6, China 4 (en 5 in bepaalde steden) en LEV 3 in Californië. De vraag naar performante, en dus duurdere katalysatoren zal dus aanhouden. Om hun gamma milieuvriendelijker te maken, zetten autofabrikanten ook in op elektrische en hybride voertuigen. Ook dat is een winstgevende markt voor Umicore. De groep levert via haar divisie Energy Materials onder meer materialen voor herlaadbare batterijen (auto's en smartphones) en ze recycleert die ook. Om aan de vraag te voldoen, wil de afdeling Recycling haar verwerkingscapaciteit met 40 procent verhogen tegen 2016. Het investeerde daarvoor 100 miljoen euro in zijn site in Hoboken. Ook Nyrstar wil inzetten op recyclage. Het heeft een investeringsplan van meer dan 600 miljoen euro om een nieuwe raffinagepool op te zetten. Die moet de zinkresten uit zijn smelterijen verwerken. Het centrum van de organisatie bevindt zich op de site Port Pirie in Australië. De groep doet daar meer dan de helft van haar investeringen om een loodsmelterij die niet langer voldoet aan de milieunormen om te vormen tot een "geavanceerde faciliteit voor het recupereren en raffineren van metalen". Het volledige transformatieplan moet klaar zijn voor begin 2017 en zal volgens de verwachtingen van Nyrstar een nettorendement van 25 à 30 procent genereren. Het rendement van de pool Mijnbouw is veel lager, met een bruto-exploitatieoverschot van 87 miljoen euro vorig jaar, tegenover investeringen van ruim 1 miljard tussen 2009 en 2011. Roland Junck, die CEO van Nyrstar was tussen 2009 en 2014, had van de aankoop van mijnen een prioriteit gemaakt om voor minstens 30 procent zelf te voorzien in de bevoorrading van de smelterijen en om de rentabiliteit per geproduceerde ton te verbeteren. De tegenslagen vielen echter samen: financiële problemen bij zijn partner Talvivaara, stakingen in Mexico en kosten die niet daalden zoals verwacht. Nyrstar heeft vorig jaar geprofiteerd van de stijging van de zinkprijs met 13 procent tot 2164 dollar per ton. Die gunstige ontwikkeling verraadt dat de markt opnieuw kampt met krapte in het aanbod. Maar liefst 11 procent van de wereldwijde zinkproductie zal verdwijnen tussen 2013 en 2016 door de sluiting van de Century-mijn in Australië, de op twee na grootste mijn ter wereld, die in de zomer haar activiteiten stopzet. De eigenaar wil 40 procent van het verlies compenseren door de opening van een nieuwe mijn, maar die wordt telkens opnieuw uitgesteld. Wellicht is het nog wachten tot midden 2016. De daling van de voorraden en het aanzienlijke aanbodtekort dat op de zinkmarkt wordt verwacht, compenseren de vertraging van de Chinese economie, die de helft van de wereldwijde productie afneemt. De stijging van de dollar lijkt nog van groter belang voor Nyrstar. Het realiseert zijn inkomsten in dollar, maar betaalt het gros van zijn kosten in euro (en Australische dollar). De groep verwacht dat een daling van 10 procent van de wisselkoers tussen de euro en de dollar haar bruto-exploitatieoverschot verhoogt met 130 miljoen euro op jaarbasis. Tegen de huidige koers van 1,13 vertegenwoordigt dat een bijdrage van 195 miljoen euro in vergelijking tot 2013 en 2014 (gemiddelde van 1,33). Over zijn smelterijen meldt Nyrstar in zijn financiële verslag dat de verwerkingskosten (transformatie van erts in metaal) eind 2014 opliepen tot 275 dollar per ton in Europa, terwijl de jaarlijkse contracten voor 2014 waren vastgelegd op een prijs van 223 dollar. De referentietarieven voor 2015 worden de komende weken bekendgemaakt. De Belgisch-Australische zinkspecialist lijkt klaar om te profiteren van die gunstige ontwikkelingen. Het herfinancieringsplan van 600 miljoen euro dat in de herfst van vorig jaar is doorgevoerd, heeft alle twijfels weggenomen.CÉDRIC BOITTENu de metaalprijzen zich lijken te stabiliseren, is Umicore vastberaden munt te slaan uit zijn sterke punten.