FERVENTE "PC-PLAKKERS".
...

FERVENTE "PC-PLAKKERS".Wie wil interaktiviteit ? Of, preciezer gezegd, wie is bereid ervoor te betalen ? Een onderzoek van INTECO, een Amerikaans marktonderzoeksbureau, naar de "interaktieve konsument" in West-Europa en de VS, leverde niet bepaald aanmoedigende resultaten op. Als de vooruitzichten voor interaktieve diensten in de States al pover zijn, dan ogen ze in Europa ronduit hopeloos.INTECO ondervroeg fervente "beeldbuisplakkers" in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Hieruit blijkt dat de Europese konsumenten nog minder dan de Amerikaanse bereid zijn om flink wat geld neer te tellen om bepaalde films op hun beeldbuis te zien. Zij huren door de band minder videofilms dan de Amerikanen en houden ook van een gevarieerder filmaanbod.De Europese postordermarkt blijkt ook meer versnipperd te zijn dan die in de VS. Volgens kenners wijst dit op een slechte basis voor grootscheepse televerkoop per tv. Pc's kunnen wel al op een interaktieve manier worden gebruikt. Maar hun gebruik is zo verschillend van dat van tv-toestellen. Televisiekijkers zitten onderuitgezakt op een paar meter van hun toestel, terwijl pc-gebruikers eigenlijk wat voorovergebogen met hun neus tot bijna helemaal tegen hun scherm zitten. En de twee toestellen staan niet in dezelfde kamer.De meeste mensen die echt weg zijn van interaktiviteit, zullen waarschijnlijk niet blijven wachten tot de interaktieve tv er is. In plaats daarvan zullen zij hun pc voor on line-diensten en het afspelen van cd-roms gebruiken. En zelfs deze markt is niet echt wat de opgepepte reklameslogans ons willen laten geloven.Slechts 23 % van alle pc's die in Groot-Brittannië worden verkocht, zijn bestemd voor mensen die nog geen pc bezitten thuis of op kantoor. En zoals het er nu naar uitziet, zou die markt wel eens heel vlug verzadigd kunnen zijn. INTECO schat dat er tegen de eeuwwisseling in bijna 2/3 van de Europese gezinnen nog altijd geen pc zal zijn. En tegen dan zal de groei van de verkoopcijfers al tot onder de 10 % zijn gezakt.In de Europese gezinnen waar er wel al een pc is, is de meest populaire vorm van interaktiviteit niet de on line-dienst, maar wel de cd-rom. Ruw geschat één derde van alle pc-bezitters beschikt over een cd-rom-drive terwijl minder dan één derde van de pc's met een modem is uitgerust. De helft van de tijd dat in landen zoals Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk op de pc wordt gewerkt, wordt er gewerkt met cd-roms (terwijl de helft van die cd-roms voor spelletjes bestemd zijn).En... er moet nog een lange weg worden afgelegd. Van de ondervraagden die geen pc hadden, had twee derden zelfs nog nooit van een cd-rom gehoord.