Een van de nieuwe initiatieven, Artemis, werd opgestart door Hilde Derde. Als advocate aan de Leuvense balie lanceerde ze een netwerk voor ondernemende vrouwen. Derde is bestuurster bij de koepel voor middenstandsvrouwen CMBV (Christelijke Middenstands- en Burgersvrouwen). Het Centrum voor Zelfstandige Ondernemende Vrouwen ( CEZOV), dat bij het CMBV is aangesloten, telt ook specifieke vrouwennetwerken waar zelfstandige vrouwen praktische informatiesessies kunnen meemaken. ...

Een van de nieuwe initiatieven, Artemis, werd opgestart door Hilde Derde. Als advocate aan de Leuvense balie lanceerde ze een netwerk voor ondernemende vrouwen. Derde is bestuurster bij de koepel voor middenstandsvrouwen CMBV (Christelijke Middenstands- en Burgersvrouwen). Het Centrum voor Zelfstandige Ondernemende Vrouwen ( CEZOV), dat bij het CMBV is aangesloten, telt ook specifieke vrouwennetwerken waar zelfstandige vrouwen praktische informatiesessies kunnen meemaken. Alleen beantwoordt dit soort netwerken niet helemaal aan de verwachtingen van zakenvrouwen, vindt Derde. Vooral zelfstandige vrouwen in vrije beroepen blijken beter aansluiting te vinden bij vrouwen die als loontrekkende managementfuncties bekleden in bedrijven en bij de overheid.Aan het belang van netwerken voor managers wordt nauwelijks nog getwijfeld, maar is er écht nood aan vrouwenclubs? Uit de praktijk blijkt dat vrouwen een uitgebreid sociaal beroepsleven uit de weg gaan. In de eerste plaats moeten ze hun tijd meestal tussen hun beroepsleven en hun huishouden verdelen. De opkomst van de zogenaamde Nieuwe Man ten spijt, schuift het gros van de echtgenoten die taken nog altijd naar zijn partner door. Resultaat: mama stopt de kinderen in bad en bed in plaats van met collega-ondernemers naar een causerie te gaan. Daarnaast bestaat er zowel bij mannen als vrouwen een zekere schroom om vrouwen in hun netwerken op te nemen. Persoonlijke contacten leggen met zakenrelaties? Dat zou wel eens misverstanden kunnen uitlokken... Een netwerk van vrouwen kan dan een uitweg bieden. Derde: "Vrouwen delen heel wat kenmerken in hun gedrag en hun rol in de bedrijven. Ze begrijpen elkaar goed en kunnen daarom beter onderling netwerken."Artemis is geen unicum. Verspreid over het land zijn er een handvol vrouwelijke managementclubs. Onlangs gooide Martina Jung nog hoge ogen met de oprichting van Constantia, een Europese vrouwelijke managementclub die ze bedrijfsmatig exploiteert. Van Constantia word je niet zomaar lid, legt de kordate Duitse uit. "We selecteren onze leden. Vrouwen die alleen op persoonlijke promotie uit zijn, weren we. We willen mensen met een duidelijk engagement en een indrukwekkend professioneel profiel. We selecteren vrouwen die ook in hun beroepsleven aangetoond hebben dat ze van aanpakken weten." Meelopers zijn dus niet welkom, wel mensen met charisma, persoonlijkheid en lef. Jung prospecteert actief en spoort toppresterende vrouwen in Europa op. "Er is wel degelijk behoefte aan een club met een hoge toegevoegde waarde," zegt ze. "De service moet bestaan uit een efficiënt informatienetwerk, dat op een goed onderhouden website steunt." En wat blijkt? Ook mannen tonen belangstelling voor deze professioneel gerunde club. En op termijn moeten ze lid kunnen worden, vindt Jung: "We zijn heus niet mannenschuw."Michèle Van der Plaetsen