Hectisch". Zo verwoordt Patrick De Vos zijn eerste 365 dagen als directeur integratie bij de werkgeversorganisatie Voka. Op 1 april 2004 kreeg deze econoom een duidelijk omlijnde opdracht. De samenwerking tussen het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de kamers van koophandel moest tot concrete resultaten leiden. Dat een organisatie als Voka pro forma totstandkwam was niet voldoende. Er moesten concrete resultaten worden geboekt, zoals een gemeenschappelijke standpuntbepaling en een betere dienstverlening.
...

Hectisch". Zo verwoordt Patrick De Vos zijn eerste 365 dagen als directeur integratie bij de werkgeversorganisatie Voka. Op 1 april 2004 kreeg deze econoom een duidelijk omlijnde opdracht. De samenwerking tussen het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de kamers van koophandel moest tot concrete resultaten leiden. Dat een organisatie als Voka pro forma totstandkwam was niet voldoende. Er moesten concrete resultaten worden geboekt, zoals een gemeenschappelijke standpuntbepaling en een betere dienstverlening. Rond de standpunten die Voka de voorbije maanden innam, bestond er niet altijd een even grote duidelijkheid. Was er wel sprake van een specifieke strategie om de standpunten naar voren te brengen? En moest Voka niet wat sneller concrete standpunten innemen over thema's die in de actualiteit staan? Bovendien gaf het vertrek van een aantal medewerkers uit de Voka-studiedienst de indruk dat het kenniscentrum aan belang zou inboeten. "Dat is zeker niet de bedoeling geweest," benadrukt Patrick De Vos. "Integendeel, een van de synergieën die ik heb ontwikkeld, heeft betrekking op de expertise van de studiedienst. De kamers hadden op dat domein heel wat minder ervaring en kunnen nu een beroep doen op het studiemateriaal van Voka. Ook dat draagt bij tot een betere dienstverlening." De Vos noemt het begrijpelijk dat de leden die uit de kamers komen, de voorkeur geven aan standpunten die betrekking hebben op concrete problemen zoals milieuwetgeving of fiscaliteit. "Brede maatschappelijke discussies zijn minder aan hen besteed."Er bestond ook bezorgdheid over het feit dat de nieuwe structuur niet altijd voor een efficiënte doorstroming van informatie zou zorgen. De Vos: "Dat verliep inderdaad niet altijd even efficiënt. De kamers hebben hun eigen geschiedenis en beschouwen zichzelf als een eilandje. Het is niet eenvoudig om negen verschillende organisaties op dezelfde lijn te krijgen. Vergelijk het maar met een onderneming waarin je drie verschillende bedrijfsculturen op elkaar moet afstemmen. Wat ik het voorbije jaar wel bereikt heb, is dat Voka voor de buitenwereld toch als een geheel wordt beschouwd."Als directeur integratie zal De Vos zich de komende maanden niet vervelen. "Mijn opdracht is zeker nog niet ten einde," benadrukt hij. "Momenteel werken we aan het businessplan om de integratie verder te concretiseren." Dat plan moet nog worden goedgekeurd, maar De Vos tilt al een tipje van de sluier op. "Het voorbije jaar heb ik ervoor gezorgd dat de kamers zijn uitgegroeid tot de frontoffice van Voka. We treden als een geheel naar buiten. Nu wil ik op zoek gaan naar nieuwe vormen van dienstverlening en ook in de backoffice voor synergieën zorgen. Daar wordt nog te vaak dubbel werk verricht." A.M.Moest Voka niet wat sneller concrete standpunten innemen over thema's die in de actualiteit staan?