EIND VORIGE MAAND nam het Italiaanse parlement een niet-bindende motie aan om een parallelle munt in te voeren naast de euro. Dit is dus geen monetair experiment in een Zuid-Amerikaanse bananenrepubliek, maar een initiatief van de op drie na grootste economie van Europa, en een lid van de eurozone. Het is een illegale poging om de Europese afspraken te omzeilen en een potentiële nachtmerrie voor Europa. Het kan het begin zijn van een nieuwe eurocrisis en van de uitstap van Italië uit de eurozone. Gezien de enorme verwevenheid van Italië met het Europese financiële systeem, zou zo'n crisis te groot zijn om op te lossen. In Brussel liggen de Europese technocraten wakker van één land, Italië. In hun dromen worden ze achtervolgd door één man, Matteo Salvini, die versterkt uit de Europese verkiezingen kwam.
...