Bijna 70% van de kosten (4,35 miljard euro of 175,5 miljard frank) wordt gegenereerd door de kleine ondernemingen, bedrijven met minder dan tien werknemers. Hiertegenover staat 27% voor de middelgrote en amper 4% voor de grote ondernemingen. Wel moet beklemtoond worden dat het om een schatting gaat, gebaseerd op een nationale enquête bij ondernemingen en zelfstandigen.
...

Bijna 70% van de kosten (4,35 miljard euro of 175,5 miljard frank) wordt gegenereerd door de kleine ondernemingen, bedrijven met minder dan tien werknemers. Hiertegenover staat 27% voor de middelgrote en amper 4% voor de grote ondernemingen. Wel moet beklemtoond worden dat het om een schatting gaat, gebaseerd op een nationale enquête bij ondernemingen en zelfstandigen.Het is niet de eerste keer dat het Federaal Planbureau zo'n raming maakt. In 1998 toonde een gelijkaardige enquête aan dat de administratieve lasten 4,93 miljard euro (198,9 miljard frank) bedroegen of 2,2% van het BBP. De resultaten van de twee enquêtes zijn echter niet vergelijkbaar. Eerst en vooral is de populatie die voor de schatting gebruikt wordt groter in de enquête in 2000. Ten tweede is de stratificatie van de steekproef niet dezelfde. In de enquête van 2000 zijn zelfs de activiteitensectoren niet dezelfde.Dat vooral kleine ondernemingen betalen, heeft natuurlijk te maken met het grote gewicht dat ze in de Belgische economie (86% van de populatie van de ondernemingen) vertegenwoordigen. Toch stelt de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) zich vragen bij de resultaten van de enquête: "We willen er gerust rekening mee houden dat de twee onderzoeken niet direct met elkaar vergelijkbaar zijn, maar er kan moeilijk sprake zijn van een effectieve daling van de administratieve lasten bij de Belgische bedrijven." Prompt verwijst Unizo naar zijn eigen onderzoek van juni 2001. Uit een representatief staal van 350 Vlaamse KMO's bleek dat 59% de administratieve lasten de jongste twee jaar alleen maar zag toenemen. Het regeerakkoord stelde een daling van de administratieve lasten met 25% voorop tegen het einde van de legislatuur en met 10% na twee jaar."De vermindering van de administratieve lasten is voor ons een topprioriteit," zo wordt bij Unizo beklemtoond. "Een ander prioritair actiepunt is de effectieve realisatie van e-government voor KMO's en starters." Uit het Unizo-onderzoek bleek immers ook dat 70% van de Vlaamse KMO's de administratie met de overheid elektronisch wil afhandelen. A.M.