Sinds begin 2016 hebben fondsen die beleggen in obligaties uit de opkomende landen verrassend goed gepresteerd. Papier in een sterke munt (vooral in dollar) heeft het voordeel dat het geen hinder ondervindt van de soms sterke schommelingen van de opkomende valuta's. Met obligaties in lokale valuta - vooral overheidspapier - kunnen beleggers optimaal profiteren van de inhaalbeweging van ondergewaardeerde munten.
...

Sinds begin 2016 hebben fondsen die beleggen in obligaties uit de opkomende landen verrassend goed gepresteerd. Papier in een sterke munt (vooral in dollar) heeft het voordeel dat het geen hinder ondervindt van de soms sterke schommelingen van de opkomende valuta's. Met obligaties in lokale valuta - vooral overheidspapier - kunnen beleggers optimaal profiteren van de inhaalbeweging van ondergewaardeerde munten. Alle specialisten in schulden van de opkomende landen onderstrepen de noodzaak om een onderscheid te maken tussen landen die afhangen van de fluctuaties van de grondstoffenprijzen (zoals Brazilië, Zuid-Afrika en Rusland) en landen waarvan de economische groei vooral wordt gestuwd door de binnenlandse consumptie (zoals India en Indonesië). In bepaalde opkomende landen wegen politieke factoren zwaarder dan economische. "De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn een bron van instabiliteit voor de obligaties van bepaalde landen, zoals Mexico, maar ook China. Die landen zijn de belangrijkste doelwitten van de protectionistische retoriek van Donald Trump", zegt Pierre-Yves Barreau, CIO emerging market debt van J.P. Morgan Asset Management en medebeheerder van het fonds JP Morgan Emerging Markets Debt. "Van dat risico kunnen beleggers profiteren als er zich volatiliteitspieken voordoen in de dagen die voorafgaan aan de verkiezingen." De opkomende landen hebben de voorbije drie jaar zware klappen gekregen. Dat heeft ertoe geleid dat het verschil in groei tussen de opkomende en de ontwikkelde landen is gedaald tot het laagste niveau sinds de jaren negentig. "Dit en volgend jaar verwachten we dat die trend wordt doorbroken door de betere prestatie van de opkomende landen. De grondstoffenprijzen zijn gestabiliseerd en verscheidene opkomende landen hebben hervormingen doorgevoerd", zegt Nicolas Forest, global head of fixed income van Candriam Investors Group. Een van de belangrijkste stutten in de komende maanden is de inflatiedaling die in heel wat landen wordt verwacht. Daardoor kunnen de centrale banken, onder meer in Brazilië en Indonesië, hun basisrente geleidelijk verlagen. De vraag is of het niet te laat is om nu nog te beleggen in obligaties uit de opkomende landen. Volgens Nicolas Forest "moeten de hervormingen in Latijns-Amerika en Indonesië leiden tot de afname van onevenwichtigheden. De opkomende landen lijken beter gewapend dan de ontwikkelde landen om het hoofd te bieden aan de verkrapping van het monetaire beleid." "Sommige van de beste beleggingskansen zijn te vinden op momenten dat de markten extreem pessimistisch zijn. Dat overkwam de opkomende obligaties begin 2016", zegt Matthew Duda van PGIM, een Amerikaanse vermogensbeheerder die het fonds Nordea 1 - Emerging Market Bond superviseert, een van de beste producten in zijn categorie die beschikbaar zijn in België. "De gelegenheid is niet meer zo goed als begin dit jaar, maar wij geloven dat schulden uit de groeilanden nog altijd een goede keuze zijn op lange termijn. Over het algemeen verkeren de opkomende landen in goede vorm. Meer dan de helft heeft nu een investmentgraderating (BBB- en hoger) en de volatiliteit is spectaculair afgenomen. De rendementen blijven zeer aantrekkelijk en de markt heeft altijd goed gepresteerd in tijden dat het monetaire beleid verstrakte in de Verenigde Staten." "Privéschuld is een van de zwaktes van de opkomende landen", onderstreept Nicolas Forest. "De wanbetalingsgraad is gestegen en de waarderingen zijn weinig aantrekkelijk. Daarom investeren we in staatspapier. In dat segment gaat onze voorkeur naar schuld in lokale valuta, die meer kans heeft om te outperformen in 2017, als de munten in die landen stabiel blijven. Dat soort obligaties behoort tot de goedkoopste activa op de markt." "Wij zetten ook in op overheidsobligaties", bevestigt Matthew Duda. "Als je in schulden van opkomende landen belegt, is het goede land kiezen belangrijk. Met zestig landen in de referentie-index zijn er voldoende mogelijkheden om keuzes te maken en een goed rendement te halen. Zo zoeken we landen waarover onze analyses positiever zijn dan die van de grote ratingbureaus. Daardoor kunnen we vaak een ratingverhoging van die ratingbureaus voorspellen." Meerdere beheerders wijzen erop dat Latijns-Amerika interessant is om te beleggen in papier van opkomende landen. "Die regio is nog sterk ondergewaardeerd. In die landen vind je zeer aantrekkelijke waarderingen, met zeer gunstige politieke ontwikkelingen", zegt Pierre-Yves Barreau. "Ook Zuid-Afrika en Turkije zijn aan het herstellen." Latijns-Amerika is ook een van de favoriete regio's van Nicolas Forest. "Dankzij de desinflatiedynamiek, de budgettaire verkrapping (Brazilië en Colombia) en gunstige politieke ontwikkelingen (Argentinië) biedt de regio aantrekkelijkere vooruitzichten." In Azië wordt ook Indonesië genoemd door meerdere beheerders. "Wij waarderen dat land om zijn economische groei, de hervormingen die de overheid doorvoert en de verbetering van de kredietwaardigheidsrating die we binnenkort verwachten van S&P", zegt Adeline Ng van BNP Paribas IP. "We denken dat het voorzichtiger is ons te beperken tot emissies in sterke valuta, zolang de Federal Reserve de verkrapping van haar monetaire beleid voortzet." Ng wijst ook op de toegenomen belangstelling van de Europese pensioenfondsen. "In het Europese renteklimaat zien ze zich gedwongen bijkomende rendementsbronnen te zoeken, zonder noodzakelijk meer risico's te nemen. Aziatische obligaties beantwoorden perfect aan die behoefte: in het investmentgradesegment is de volatiliteit lager dan die van de ontwikkelde markten. De rendementen liggen 2 procent hoger dan die van obligaties van dezelfde kwaliteit in Europa en de Verenigde Staten." Frédéric Dineur