Vorige week sperde Belgacom, op bevel van het BIPT, de semafoonlijnen van Multipage. Waarom ?
...

Vorige week sperde Belgacom, op bevel van het BIPT, de semafoonlijnen van Multipage. Waarom ? De actie zélf oogde weinig spectaculair, maar de gevolgen waren het des te meer. Vorige week dinsdag, 14 mei, gaven personeelsleden van het BIPT het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie aan Belgacom het dringende bevel om de toegang tot de semafoontoestellen van het Gentse bedrijf Multipage af te sluiten. Zij beriepen zich hierbij op hun mandaat van Officier van de Gerechtelijke Politie. Prompt vielen diverse diensten van de Gerechtelijke Politie in Brussel, het UZ in Gent, de Kerncentrale van Doel, de Navo en bedrijven zoals BASF, Katoen Natie en Janssen Pharmaceutica zonder semafoonverbinding. Welgeteld zes uur duurde de sperring. De actie werd stopgezet toen de Brusselse Rechtbank van Koophandel op dringend verzoek van Multipage Belgacom en het BIPT veroordeelde om de lijnen te heropenen, dit op straffe van een dwangsom van 10 miljoen frank per uur vertraging. Het voorval kreeg zowel in de kranten, op radio en tv ruime weerklank. MONOPOLIE.De problemen die Belgacom en het BIPT ondervinden met Multipage drie werknemers en 35 miljoen omzet groot dateren niet van gisteren. Sinds januari '94 verkoopt en verhuurt het Gentse bedrijf al semafoontoestellen in ons land, met aansluiting op het Nederlandse gedeelte van het Beneluxnet. Hierdoor omzeilt het handig het monopolie van Belgacom. "We huren bij PTT Telecom zo'n 825 lijnen op jaarbasis af," legt zaakvoerder Guido Dumarey uit. "Een investering die ons een kleine 450.000 frank per maand kost. Door subadressering kunnen we dit beperkte aantal lijnen uitbreiden tot een subnet van verschillende duizenden semafoonnummers." Die techniek is verboden in België, maar niet in Nederland. Hierdoor kon Multipage door de mazen van het net glippen. En dankzij zijn scherpe prijzenpolitiek namelijk een huur- of koopformule zonder aansluitings- of abonnementskosten slaagde het erin algauw een markt te vinden. Guido Dumarey : "Op dit ogenblik hebben we iets meer dan 7000 exemplaren van onze Business-semafoon aan de man gebracht." Vorige maand bracht Multipage dan met veel tamtam en duur advies van het reclamebureau Saatchi & Saatchi de semafoon Scottie op de markt. Doelgroep : jongeren tussen 14 en 21 jaar. Prijs : 3950 frank, of 22 % goedkoper dan een gelijkaardig toestel bij Belgacom. En opnieuw zonder de aansluitingskost (1210 frank) en het tweemaandelijkse abonnementstarief (1694 frank) die Belgacom normalerwijs aanrekent. De lancering was een duidelijke zet tegen Belgacom, die net in december met Swatch een contract had afgesloten om polssemafoons voor jongeren op de markt te brengen. Kostprijs : 6500 frank. De telefoonmaatschappij voelt al enkele jaren dat de aangroei van haar nieuwe semafoonabonnees (vooral) in het professionele segment geleidelijk aan afneemt. Een doorbraak in de consumermarkt is dus broodnodig om voor een nieuw hefboomeffect te zorgen. Didier Vael, product manager bij Belgacom, ontkent dat die aanpak totnogtoe mislukt is. "De verkoop van de Swatch-apparaatjes verloopt vrij goed," meldt hij. "We tellen nu al zo'n 4000 gebruikers en mikken tegen eind '96 op 15.000." Maar in een vertrouwelijke brief aan het BIPT gedateerd op 27 april laat Swatch weten dat het zich door de gang van zaken lelijk bedrogen voelt : "Deze gangsterpraktijken van Multipage zijn ontoelaatbaar en brengen ons ernstige commerciële schade toe. Wij kunnen niet langer weerloos blijven toezien hoe de "Scottie"-kanker de markt steeds meer verpest. Met dit schrijven willen wij Multipage dan ook officieel bij het BIPT in gebreke stellen, alvorens zelf juridische stappen te nemen." LIBERALISERING.Was deze brief de vonk die het BIPT ertoe aanzette om vorige week tot de speractie over te gaan ? Feit is dat het regelgevende instituut al sinds mei '94 (vruchteloos) poogt om de activiteiten van Multipage stop te zetten. Het verwijt het Gentse bedrijf onder meer dat het geen semafoonlicentie heeft, niet-goedgekeurde toestelletjes op de markt brengt en parasiteert op de openbare telecom-infrastructuur in België. Die argumenten werden keer op keer vakkundig gepareerd door Multipage. Zegt Guido Dumarey : "Wij zijn geen uitbater van een semafoonnetwerk. We zijn een gebruiker." En hij wijst naar het zinnetje dat op elke doosje van zijn semafoontoestellen prijkt : semafoonverkeer verzorgd door PTT Telecom. "Onze toestellen zijn ook goedgekeurd door het HDTP, de Nederlandse tegenhanger van het BIPT." Veel ernstiger voor het BIPT is echter dat Multipage het liberaliseringsplan voor semafonie in België grondig in gevaar brengt. Immers, welke operator zal nog bereid zijn om in het najaar (zoals wordt gefluisterd) 1,5 miljard frank licentieprijs voor een tweede semafoonnet te betalen, als Multipage nú al met de kersen gaat lopen ? Sterker nog. Multipage zou weleens als breekijzer kunnen dienen voor derden om zonder hoge instapkosten op de Belgische semafoonmarkt door te dringen.Guido Dumarey is formeel : "Als straks een tweede semafoonlicentie wordt uitgeschreven door het BIPT, zijn wij kandidaat." Nu al produceert Acyclon semafoontoestellen voor Saoedi-Arabië. Acyclon is een Iepers filiaal van de Pi-Holding, die wordt geleid door Guido Dumarey en z'n broer (zie Trends 3 maart '94 en 18 mei '95). Andere leveringen staan voor dit jaar op de wachtlijst, zo bevestigt Dumarey, onder meer aan France Télécom, Deutsche Telekom en jawel het Nederlandse PTT Telecom. Dit plaatst één en ander meteen in een beter perspectief. PDPGUIDO DUMAREY (MULTIPAGE) We zijn kandidaat voor de tweede semafoonlicentie in België.