A ls we de resultaten van de Trends CEO-polls van het voor- bije jaar op een rijtje zetten, bestaat er weinig twijfel over: bij elke enquête neemt het pessimisme toe. De poll die Trends vorige week uitvoerde, is een absoluut dieptepunt.
...

A ls we de resultaten van de Trends CEO-polls van het voor- bije jaar op een rijtje zetten, bestaat er weinig twijfel over: bij elke enquête neemt het pessimisme toe. De poll die Trends vorige week uitvoerde, is een absoluut dieptepunt. Op een schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog) konden de respondenten antwoorden op de vraag of ze nog vertrouwen in de economische conjunctuur hadden. Terwijl we in maart 2002 nog het cijfer 5,9 noteerden, tekenen we nu een magere 4,3 op. De CEO's (4,1) zijn de grootste pessimisten. Het zijn de leden van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten ( IAB) die het totale cijfer nog een beetje kunnen opkrikken. Deze negatieve tendens valt ook op wanneer we de CEO's vragen hoe ze de toekomst van hun bedrijf zien. Een neerwaartse trend die weliswaar minder uitgesproken is. Een derde belangrijke barometer voor het vertrouwen in de economische conjunctuur is de vraag binnen welke termijn de deelnemers aan de enquête een herstel van de economie verwachten. In december vorig jaar zag maar liefst 77 % van de respondenten de economie ten vroegste eind 2003 aantrekken. De resultaten van de recentste enquête zijn nog somberder: meer dan 80 % verwacht geen herstel binnen twaalf maanden. De helft van de respondenten denkt zelfs dat we tot het voorjaar van 2004 geduld moeten oefenen voor de economie opnieuw aantrekt. De CEO's zijn hier wel een stuk optimistischer dan de deelnemers aan de IAB-poll. Ruim 57 % van de bedrijfsleiders voorspelt een herstel binnen het jaar, bij de IAB-poll is dat slechts 38 %. Het pessimisme over de conjunctuur staat in schril contrast met het vertrouwen in de euro. De deelnemers aan de poll vinden de euro een stabiele munt en laten dat ook blijken: het vertrouwen in de Europese munt is een jaar lang zo goed als intact gebleven. Anders is het gesteld met de dollar. De zwakke greenback kan de Belgische CEO's maar amper bekoren. De dollar scoort bij de bedrijfsleiders een magere 4,9. Een jaar geleden was dat nog 6,9. Zoals altijd bij de CEO-poll hebben we ook een aantal actualiteitsgebonden vragen gesteld, ditmaal over de evolutie van het patronale landschap: hoe kijken de CEO's bijvoorbeeld aan tegen het samengaan van het Vlaams Economisch Verbond ( VEV) en de kamers van koophandel? En wat te denken van een integratie tussen VEV en het Verbond van Belgische Ondernemingen ( VBO), waarbij het VEV een soort van regionale arm van het VBO wordt? Bij uitzondering hebben we deze vragen alleen voorgelegd aan de CEO's, niet aan de IAB-leden. De antwoorden waren soms paradoxaal. Zo blijkt dat 70 % van de CEO's gewonnen is voor een fusie tussen het VEV en de kamers van koophandel. Nochtans is het samengaan van de werkgeversorganisaties niet van een leien dakje gelopen. Vooral de kleinere kamers stonden geregeld op de rem wanneer een verregaande integratie ter sprake kwam. Bovendien is Voka, de nieuwe structuur, niet het resultaat van een zuivere fusie. In een fusie tussen het VEV en de Unie van Zelfstandige Ondernemers ( Unizo) zien de Vlaamse bedrijfsleiders dan weer minder heil. Toch is nog altijd 50 % van de CEO's gewonnen voor een verregaande integratie van die twee organisaties. Een interessante vaststelling als we terugdenken aan de geruchten die een paar weken geleden de ronde deden over een eventuele samenwerking of zelfs een fusie tussen VEV en Unizo. De geruchten werden toen prompt ontkend. In een enquête kan je ook het ondenkbare aan de orde stellen. Vandaar onze vraag over een mogelijk samengaan van VBO, VEV en UWE ( Union Wallonne des Entreprises), met het VEV en het UWE als regionale armen van het VBO. Hoewel Tony Vandeputte, gedelegeerd bestuurder van het VBO, en zijn evenknie Philippe Muyters van het VEV onlangs nog publiekelijk met getrokken messen tegenover elkaar stonden toen Muyters voor een regionaal loonbeleid pleitte, is 42,8 % van de CEO's voorstander van een fusie VBO-VEV-UWE. Dat percentage ligt wel amper hoger dan het aantal tegenstanders (40,9 %). Aan Franstalige kant bestaat veel meer enthousiasme over een mogelijk samengaan: bijna 57 % ziet een fusie wel zitten. Veel CEO's mogen dan nog gewonnen zijn voor een vereenvoudiging van het patronale landschap, één alles overkoepelende werkgeversorganisatie lijkt hen geen goed idee. 58 % van de bedrijfsleiders zou het een zeer goede zaak vinden als ons land twee grote werkgeversorganisaties zou tellen: één voor de grote en één voor de kleine ondernemingen. Kris Peeters, topman van Unizo, kan op zijn twee oren slapen. Alain Mouton