Na een zwak eerste kwartaal bleef de groei ook in de periode maart tot juni onder de verwachtingen. Wat is er aan de hand?
...