Highyieldobligaties zijn een van de meest rendabele activaklassen van de afgelopen tien jaar. De beste fondsen die wereldwijd beleggen in dat segment haalden een gemiddeld jaarlijks rendement van ruim 8 procent sinds september 2007. Ze zijn er bovendien in geslaagd hun beleggers door twee grote financiële crisissen te loodsen. Highyieldobligaties hebben een kredietrating van minder dan BBB- en worden uitgegeven door emittenten die risicovoller zijn dan soevereine uitgevers of grote multinationals met hoge cashflows. Hoe lager de kwaliteit van de uitgever, hoe volatieler de obligaties doorgaans zijn, en hoe meer ze zich gedragen als aandelen.
...