Tot de meest opvallende resultaten van vorige week behoren vooral die van de Nationale Bank van België, waaraan wij een analyse hebben gewijd op pagina 120 (en die daarom niet in het overzicht hieronder werden opgenomen). Ook de resultaten van Euronav sprongen eruit, als eerste in de 'maritieme' reeks, die dinsdag en woensdag werd voortgezet door CMB en Exmar.
...

Tot de meest opvallende resultaten van vorige week behoren vooral die van de Nationale Bank van België, waaraan wij een analyse hebben gewijd op pagina 120 (en die daarom niet in het overzicht hieronder werden opgenomen). Ook de resultaten van Euronav sprongen eruit, als eerste in de 'maritieme' reeks, die dinsdag en woensdag werd voortgezet door CMB en Exmar. De resultaten van Financière de Tubize zijn over het geheel genomen stabiel gebleven ten opzichte van 2008. De courante winst is met amper 0,0007 % gedaald. Die stabiliteit is te danken aan het onveranderde dividend uitgekeerd door UCB in 2009. De nettowinst van de monoholding en de referentieaandeelhouder van de farmagroep daalde echter met 21,5 %. De terugval is te wijten aan uitzonderlijke lasten als gevolg van de herschikking van een totale schuld van 183 miljoen euro die in 2012 de vervaldag bereikt. De lening werd vervangen door bankschulden, die moeten worden terugbetaald tegen 2017. Financière de Tubize heeft beslist voor 2009 een dividend van 0,36 euro netto per aandeel uit te keren, identiek aan het bedrag uitgekeerd in 2008. Wat de vooruitzichten betreft, zien we dat UCB voor 2009 een stijging van 4 % van zijn dividend heeft aangekondigd (uitgekeerd in 2010). De groep gespecialiseerd in het creëren van waarde uit internetbezoekers en gsm-gebruikers (voor eigen rekening of voor rekening van derden) heeft sterke jaarcijfers gepubliceerd, met onder meer een omzetstijging van 16,3 %. Ook de brutomarge van Rentabiliweb steeg van 48,7 naar 51,2 % van de omzet, terwijl de operationele marge erop achteruitging als gevolg van een ongunstig vergelijkingseffect. Een jaar eerder had de groep na een rechtsgeding immers een eenmalige opbrengst van 0,7 miljoen euro geboekt. Het recurrente operationele resultaat steeg met 19 %, dus sterker dan de omzet. De nettowinst klokte op haar beurt af op 7,45 miljoen euro (+11,7 %), hetzij 0,43 euro per aandeel, wat lager is dan de verwachtingen van de twee analisten die het aandeel volgen. Rentabiliweb beschikte op 31 december 2009 over een nettokasstroom van ruim 15 miljoen euro. Wat de vooruitzichten betreft, verwacht de groep verder te groeien in 2010 en 2011, met name dankzij de lancering van nieuwe diensten bestemd voor offlinemedia eind 2009. Zo heeft Rentabiliweb een partnerschap afgesloten met de Groep Largardère (Europe 1, Virgin Radio, RMC, MCM). De groep gespecialiseerd in ra-diocommunicatie heeft 2009 afgesloten met een verlies van 8,05 miljoen euro, tegenover een verlies van 13,5 miljoen euro in 2008. Het nettoresultaat van de voortgezette bedrijfsactiviteiten (+1,1 miljoen euro in 2008) is echter met ruim 3 miljoen euro in het rood beland als gevolg van eenmalige kosten gelinkt aan de reorganisatie van Zenitel en door wisselkoersverliezen. De operationele cashflow kwam uit op 4,77 miljoen euro (+24,8 % tegenover 2008) en de omzet groeide met 2,3 % (rekening houdend met alleen de voortgezette activiteiten). Op financieel vlak zijn de kortlopende kredieten gedaald van 8,1 tot 2,7 miljoen euro (met name dankzij gerealiseerde desinvesteringen) terwijl langlopende leningen stabiel gebleven zijn op 11,6 miljoen euro. Eind 2009 bedroeg het eigen vermogen van de groep nog slechts 2,76 miljoen euro. Dat betekent dat het bedrijf geen nieuw nettoverliesjaar zoals 2008 en 2009 zou kunnen dragen zonder dat dit de continuïteit van de activiteiten in gevaar brengt. Zenitel heeft overigens geweigerd om voor 2010 prognoses mee te geven. De holding gespecialiseerd in de Afrikaanse brouwerijsector en Belgisch vastgoed zag haar totale nettowinst vorig jaar slinken met 76 % tot 3,36 miljoen euro, hetzij 4,26 euro per aandeel. Die daling is echter volledig te wijten aan een ongunstig vergelijkingseffect, aangezien Unibra in 2008 meerwaarden van 31,65 miljoen euro op verkochte activiteiten had gerealiseerd. Op operationeel niveau is de omzet van de holding met 32,9 %gegroeid, terwijl het operationele verlies gevoelig gedaald is tot 0,28 miljoen euro. De winst van Unibra is afkomstig uit waardestijgingen van financiële activa. Naast haar industriële en vastgoedactiviteiten beheert de holding immers ook een effectenportefeuille. Unibra schatte zijn intrinsieke waarde op 184,67 euro per aandeel eind 2007. De holding zal overigens een onveranderd dividend van 1,20 euro per aandeel uitkeren. Voor 2010 verwacht Unibra resultaten die in lijn liggen met die van 2009. Het bedrijf benadrukt de onzekerheid die blijft wegen op de financiële markten en de moeilijkheden in Madagaskar, die de lancering van de activiteiten van zijn filiaal (voor 40 %) NBM vertraging doen oplopen. Tankerrederij Euronav gaf op 19 januari al een eerste indicatie over zijn jaarresultaten. De definitieve resultaten bevestigden het nettoverlies over het hele boekjaar 2009, al was dat wel minder groot dan verwacht. Euronav leed het afgelopen jaar een verlies van 17,6 miljoen euro, meteen het eerste jaarverlies voor de tankerrederij sinds de afsplitsing van CMB in 2004. Dat verlies is bijna volledig te wijten aan het slechte vierde kwartaal, wegens lage chartertarieven. De vooruitzichten zien er redelijk goed uit, want het eerste kwartaal is volgens Euronav goed gestart. Het gebruikspercentage bedraagt al 85 % en de tarieven gaan de goede richting uit. Terwijl de dagprijs voor een VLCC (Very Large Crude Carrier: heel groot schip) in het vierde kwartaal slechts 25.500 dollar bedroeg, zitten we in het eerste kwartaal van 2010 al aan een gemiddelde van 49.000 dollar. Euronav bevestigde bovendien de verkoop van de VLCC Namur, die in het tweede kwartaal 14,3 miljoen euro meerwaarde zal opleveren, na de oplevering in april. Euronav keert - wegens het verlies - geen slotdividend uit aan de aandeelhouders, maar meldde wel dat het 1,75 miljoen eigen aandelen in portefeuille heeft. De vastgoedgroep heeft een stevig boekjaar 2009 achter de rug. VGP realiseerde het afgelopen jaar bijna 22 miljoen euro (bruto) huuropbrengsten. Dat is een toename van meer dan 80 % ten opzichte van het boekjaar 2008. Dankzij de oplevering van 14 nieuwe gebouwen is de totale verhuurbare oppervlakte immers sterk toegenomen. Ook operationeel gaat het de groep voor de wind, met een toename van 110 % van het operationele resultaat. De nettowinst kwam uit op 1,2 miljoen euro en dat is een sterke verbetering ten opzichte van het eerste halfjaar, waarin nog een verlies van 11,7 miljoen euro moest worden opgebiecht door afwaarderingen op de vastgoedportefeuille. Toch is het nog beduidend minder dan in 2008, toen er nog een nettowinst werd gerealiseerd van 28,5 miljoen euro. Het bedrijf gaat nu voor het eerst een dividend uitkeren, al is de waarde ervan nog niet bekend. Het management is bovendien positief naar het boekjaar 2010 toe. Het bedrijf is naar eigen zeggen goed gepositioneerd om optimaal te kunnen profiteren van het herstel van de economie. VGP verwacht een dubbelcijferige groei van de bruto huurinkomsten en een verdere toename van de verhuurbare activa. Diepvriesgroentespecialist PinguinLutosa slaagde er alsnog in om een sterke winsttoename te realiseren in het boekjaar 2009, al zitten daar wel wat eenmalige elementen in. De nettowinst kwam uit op 10 miljoen euro, quasi een verdubbeling van het resultaat van 2008. PinguinLutosa kon wel rekenen op een eenmalige onttrekking van uitgestelde belastingen, ter waarde van bijna 11 miljoen euro. Het afgelopen jaar was een zwaar jaar, waarin de concurrentie met lagere verkoopprijzen sterk op het resultaat drukte. De aardappeldivisie presteerde meer dan behoorlijk en stond met een omzet van 207 miljoen euro in voor 48 % van de groepsomzet. De diepvriesgroenten vertegenwoordigen 52 % van de omzet, die het afgelopen boekjaar op 224 miljoen euro uitkwam. De verkochte volumes namen toe, maar door lagere verkoopprijzen en het zwakke Britse pond kwam de omzet toch 3,4 % lager uit. Het boekjaar 2010 startte moeilijk door een algemene prijsdaling van de diepvriesgroenten. Het bedrijf zal die prijsdaling proberen te counteren door lagere aankoopprijzen van de groenten. PinguinLutosa keert geen dividend uit. Sofina heeft na het teleurstellende boekjaar 2008, waarin de nettowinst met een derde daalde, een sterk 2009 achter de rug. De daling van 2008 was vooral te wijten aan het slechte beursjaar. Het boekjaar 2009 was net het tegenovergestelde. De nettowinst van Sofina steeg met bijna 100 miljoen euro tot 177,93 miljoen euro. Per aandeel betekent dat een winst van 5,19 euro. De portefeuille van Sofina onderging nagenoeg geen wijzigingen. Het management bevestigt wel dat het een belang van 8 % heeft gekocht in de moeder van het Franse Oberthur Technologies, een producent van veiligheidstechnologie. Sofina oefende begin 2010 al zijn inschrijvingsrechten uit op B&W, waardoor het belang in B&W tot 30 % is gestegen. De holding van de familie Boël keert de aandeelhouder een nettodividend van 1,31 euro per aandeel uit, een stijging van 6,5 % ten opzichte van het boekjaar 2008. Vooruitzichten voor 2010 zijn er niet, omdat de resultaten afhankelijk zijn van het rentepeil, de evolutie van de aandelenmarkten en de verkoop van activa. De Belgische meststoffenproducent kon niet ontsnappen aan de crisis in de landbouwsector. Zijn nettoresultaat sloeg om van een winst van 12,9 miljoen euro naar een verlies van 7 miljoen euro en de omzet daalde met 64 % als gevolg van prijsdalingen en vooral van lagere verkoopvolumes (-57 %). Rosier gaf te kennen dat de vraag naar meststoffen in zijn afzetgebied met 50 % gekelderd is. Voor de aandeelhouders van Rosier valt het allemaal nog mee: het dividend werd slechts met 25 % verlaagd tot 4,50 euro netto per aandeel. De vooruitzichten voor dit jaar zien er overigens een stuk gunstiger uit. De groep kent nu al een heropleving van de vraag en ze verwacht een goede prestatie in het eerste kwartaal van 2010. Op langere termijn meent Rosier dat het verbruik van meststoffen hoog zal blijven, omdat er steeds meer geproduceerd zal moeten worden om de alsmaar groeiende bevolking te kunnen blijven voeden. Ondanks de vastgoedcrisis is de bouwgroep erin geslaagd de terugval van haar omzet en haar nettowinst te beperken tot respectievelijk 1,4 en 28,5 %. Zo realiseerde Moury Construct vorig jaar een winst van 11,76 euro per aandeel. Dankzij haar sterke kaspositie van 37,3 miljoen euro (94,1 euro per aandeel) heeft de groep haar dividend met 5 % kunnen optrekken tot 5,39 euro bruto per aandeel. Voor 2010 geeft Moury Construct aan dat de situatie onzeker blijft en dat de lange winter de hervatting van het werk in het begin van het jaar ernstig heeft verstoord. De groep heeft geen concrete cijfers gegeven voor volgend jaar, maar zei wel dat de stijging van het orderboek bemoedigend is (94,6 miljoen euro op 28 februari 2010, tegenover 80 miljoen euro op 31 december 2009). (C) Door Cédric Boitte, Ken Van WeyenbergRentabiliweb heeft sterke jaarcijfers gepubliceerd, met onder meer een omzetstijging van 16,3%.Euronav leed het afgelopen jaar een verlies van 17,6 miljoen euro, het eerste sinds de afsplitsing van CMB in 2004.Sofina keert de aandeelhouder een nettodividend van 1,31 euro per aandeel uit, een stijging van 6,5% ten opzichte van 2008.